Hulp aan gezin

Voor aankomende zomer hebben wij ons ten doel gesteld om dit gezin te helpen. 2 weken geleden is hun huis gedeeltelijk ingestort. De vader lijdt aan TBC. Zijn vrouw verzorgd hem en de 4 kinderen. Op dit moment is het voor dit gezin al te koud. Het is zeer noodzakelijk dat er deze zomer iets gebeurt om dit gezin te helpen. Voordat de winter komt met zijn extreme lage temperaturen van soms vaak -20 graden. De kosten hiervan bedragen tussen de €3500 en €4000. Wij willen er alle...s aan doen om dit te verwezenlijken. Elke euro is welkom op rekeningnummer NL03ABNA0593585119 t.n,v hulp familie.. Stichting Babadag-Roemenie is ANBI gecertificeerd. Uw gift is aftrekbaar van de inkomensbelasting en/of vennootschapsbelasting. Wij zullen u wekelijks op de hoogte houden van de stand van zaken. Met uw hulp moet het mogelijk zijn om dit te kunnen realiseren.