Oost Europa Creil/Espel

22-09-2012 kwamen wij in contact met Oost-Europa Creil/Espel. Zij vertelden ons over hun projecten. Aan de hand van foto's kregen wij een goed beeld van hetgeen zij doen. We kregen ook tips en weer nieuwe ideeen over het organiseren van acties. Wij zullen contact met hen blijven houden en ervaringen uitdelen. 18 oktober hebben zij weer een transport naar Roemenie en hadden nog heel veel kleding over wat niet mee kon. Wij namen een gedeelte van hen over en een ander gedeelte ging naar Stichting blijvende hulp voor Roemenie van Jan Gerssen. Mooi om te zien dat wij samen kunnen werken voor het zelfde doel.

Oost-Europa Commissie Creil-Espel
Voorzitter tel: 0527-274503
Public Relations tel: 0527-271584
Website: géén
E-mail: johvankeulen@hetnet.nl

De Oost-Europa Commissie Creil-Espel is in 1990 opgericht door vier enthousiaste mensen uit Creil en Espel. Voor die tijd waren enkelen al betrokken bij de hulp aan Roemenië ten tijde van het barbaarse regiem onder leiding van president Czausiescu. Toen bestond de hulp onder meer uit het brengen van bijbels naar de zwaar onder vuur liggende Reformatorische Kergemeenschap aldaar. Dit was niet zonder gevaar.

De naam Oost-Europa Commissie: De oprichters hebben wellicht de bedoeling gehad om ook andere landen hulp te bieden. Maar gezien de grote problemen in Roemenië is de hulp beperkt gebleven tot dit land.

De Verantwoordelijkheid: De commissie werkt onder verantwoordelijkheid en namens de Samen-op-weg-kerk Creil-Espel. Bij acties voor geldelijke steun richten wij ons op de totale bevolking van Creil en Espel. Ons contactdorp: Na de omwenteling in Roemenië [1989-1990] stelde Sandor Janos de vraag aan Lub Loosman of hij een contactgemeente wist voor het dorp Ceie. Sador was daar in die tijd onderwijzer. Ceie is nog steeds ons contactdorp. Het is een klein dorp en bestaat nu uit 25 gezinnen. Door het geringe aantal kinderen bestaat de school niet meer. Zij bezoeken nu de school in Treisate, wat acht kilometer verderop ligt. De kinderen leggen deze afstand meestal te voet af.

Waar? Ons contactdorp bevindt zich in Transsylvanië, wat vroeger bij Hongarije hoorde. Er wonen ongeveer twee miljoen Hongaren, die zich nog steeds Hongaar voelen. Er is zelfs een gezin waarvan de kinderen alleen Hongaars spreken en daardoor niet naar een vervolgschool kunnen, omdat zij geen Roemeens beheersen. Zowel de Hongaren als de Zigeuners voelen zich tweederangs burgers in Roemenië.

Waaruit bestaat onze/uw hulp?

1. In het voorjaar sturen we pootaardappelen, zaden en goede gebruikte kleding. Voor de kerst kopen wij levensmiddelen in Roemenië. Dat is goedkoper en komt de economie daar ten goede. Vervolgens distribueren we alle producten in de vorm van kerstpakketten. Ook hebben we financieel geholpen aan het tot stand brengen van de elektriciteitsvoorziening.

2. Hulp aan het dorp Salas Salu (dit betekent 'onderdak'). Salas Salu bestaat uit 64 gezinnen. Hun grootste wens was en is: de aanleg van een gasleiding. Er ontbreekt nog 220 meter en de huisaansluitingen moeten nog gemaakt worden.

3. Dominee Levente draagt de zorg voor twaalf kansarme gezinnen in Miccurus Ciuc. We schenken hem regelmatig een geldbedrag. Hij besteedt alles tot de laatste cent aan 'zijn mensen'.

4. Het regionale ziekenhuis in Georgic du Padur heeft onze hulp nog hard nodig. We leveren artikelen op medisch gebied.

Contacten: Leden van de commissie aangevuld met andere vrijwilligers bezoeken de dorpsbevolking van Roemenië regelmatig. De Roemeense regering stelt telkens nieuwe eisen. Op verschillende punten zijn we al een nieuwe weg ingeslagen. Op kleine schaal werken we aan een structureel plan. De mensen in Ceie worden bijvoorbeeld geholpen door een klein renteloos bedrag voor te financieren om zaden en pootgoed aan te schaffen. Op die manier leert de bevolking zelfstandig en verantwoordelijk te zaaien en te oogsten.

Onze acties:
1. Geld voor kerstpakketten in november/december.
2. Oliebollenactie aan het einde van het jaar.
3. Visverkoop op dorpsfeesten en andere gelegenheden.
4. Goede gebruikte spullen en kleding inzamelen.
5. Oproepen voor financiële bijdragen via kerk en dorpsbladen voor nieuwe projecten. U kunt de mensen in Roemenië steunen. Steunen kan het beste in de vorm van een financiële bijdrage. Ons bankrekening nummer is 11.42.41.570 ten name van Oost-Europa Commissie Creil-Espel. Bij voorbaat dank!

Wie zijn wij ? De Oost-Europa Commissie Creil-Espel bestaat op dit moment uit:
J. den Engelsen - voorzitter
S. van Gosliga - secretaris
I. van den Heykant - penningmeester
Th van Stuivenberg - lid
A. van de Brandhof - lid
W. van de Brandhof - lid