Stichting Babadag-Roemenie voor materiele en financiele hulp.

Babadag is een klein stadje in het zuidoosten van Roemenie in de buurt van de Zwarte Zee en telt ongeveer 10.000 inwoners.

Wat doet Stichting Babadag-Roemenie:

* Wij organiseren hulptransporten naar Babadag e.o met kleding, meubels, bedden, fietsen, gereedschappen, medische spullen, speelgoed enz. en deelt dit zelf uit daar waar het nodig is

* Staan op markten en fairs en heeft een verkooppunt in Emmeloord om zo de stichting te promoten en financiele middelen binnen te halen voor een transport

* Delen voedselpakketten uit aan de allerarmsten. Een voedselpakket bestaat uit: aardappels, meel, bloem, olie, rijst, koek en brood. Ook voor de kinderen wordt een pakket samen gesteld wat bestaat uit: fruit, drinken, wat snoepgoed en een verassingscadeau.

*Brengen medische spullen zoals rollators, rolstoelen, bedden, pleisters en medicijnen naar ziekenhuizen, bejaardenhuizen en psychiatrische instellingen.

* Helpen mee met het bouwen van huizen voor kansarme gezinnen en het verbouwen van scholen en kindertehuizen in Babadag e.o

Gegevens van onze stichting in Nederland:

Stichting Babadag-Roemenie

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 58591664

RSIN nr. 853103586

Rekeningnr. NL03ABNA0593.5851.19

Algemene contactgegevens:

Postadres: Kooizand 20, 8321 ZG Urk. Tel.nr. 06-23367730. Email: info@babadag.nl

Het bestuur:  

voorzitter: Hessel van Urk - Kwaliteit manager visveiling Urk

tel:06-30077912

secretaris: Herman Stam - gepensioneerd wijkagent gemeente Urk

tel: 06-12323127

penningmeester: Teun Leistra - chef expeditie Dayseaday

tel: 06-23367730

bestuurslid: Anna ten Napel

bestuurslid: Adina Leistra

Integriteit:

Pieter ten Napel - Medewerker Geestelijke zorg/zingeving

                        - Ambulant jongerenwerker/jongerenadviseur

tel: 06-13495970

                                                                                      

commissie transport:    

Hessel van Urk
Teun Leistra
Joop van Slooten
Evert de Vries 

      

                                                                                                                                

Gegevens van onze stichting in Roemenie:

Asociatia pentru ajutor umanitar Urk Babadag

Codul de inregistrare fiscala (C.I.F): 36766956

rekeningnr. RO31BRTLEURCRT0371116901

                  RO81BTRLRONCRT0371116901

Algemene contactgegevens:

Postadres: Str. Nucilor 4, Babadag Tulcea Romania. Tel.nr. 0040741606706

Het beleidsplan: Het bieden van hulp aan inwoners van Babadag en omstreken in Roemenië en het ondersteunen van projecten ten behoeve van inwoners van Babadag en omstreken in Roemenie.  Dit kan variëren van het doneren van goederen tot het financieel ondersteunen van de kosten van onderhoud van projecten die wij verwezelijkt hebben.

Financiele middelen worden verkregen door diverse acties, verkoop van 2e hands spullen vanuit ''de Inloop'' in Emmeloord en financiele steun vanuit het Urker bedrijfsleven. Opbrengsten vanuit ''de Inloop'' komen volledig ten goede aan zieke kinderen. Acties die elk jaar terug komen zijn o.a de paasactie, kerstpakkettenactie en de brandhoutactie. Deze acties worden o.a gefinancieerd door verkoop van stoofperen. 2x per jaar hebben wij een hulptransport welke worden gefinancieerd door acties en donaties. Grotere projecten worden voor gedragen door onze roemeense stichting.

Het beleidsplan dat tot 2020 was vastgesteld is door het Covid-19 virus verlengd tot medio 2023. Het beleidsplan is het verbouwen van huizen voor kans arme gezinnen en/of alleenstaanden. Hulp aan de school ''Dimitrie Cantemir'' in Babadag. Hulp aan de 24h post in Babadag. Hulp aan''Centrul de Psihiatrie'' in Babadag. Financiele middelen komen vanuit allerlei acties en donaties. Stichting Babadag-Roemenie steunt Asociatia Club Sportiv Pescarusul Sarichioi Junior jaarlijks met een financiele vergoeding.

 Financiele steun en/of kosten voor allerlei projecten worden vooraf met het bestuur besproken en na goedkeuring van het bestuur gerealiseerd.

Het bestuur heeft hierin het laatste woord.

Het beloningsbeleid: Bestuursleden en vrijwilligers werkzaam binnen of voor onze stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Deze beslissing wordt door het bestuur gemaakt.   

Statuten:  Statuten van Stichting Babadag-Roemenie liggen ter inzage bij de secretaris.