Na lang belang beraad met juristen advocaten en mensen van kadaster hebben wij een beslissing genomen . Omdat verschillende partijen claimen recht te hebben op de grond waar wij zouden bouwen en het niet duidelijk beschreven staat van wie het nu uiteindelijk eigenaar is hebben wij besloten om een stuk grond van 300m3 te kopen wat op naam van de stichting komt te staan. Wij stellen hier wel voorwaarden aan. De mensen krijgen rechten maar hebben ook verplichtingen. Dit ...wordt ook door een notaris vast gelegd. Wij krijgen dan als stichting een stuk vastgoed wat ook in de toekomst wellicht door anderen gebruikt kan worden. Wij hebben eerst laten onderzoeken wat de voor en nadelen zijn dus geen overhaaste beslissing genomen. Hierdoor loopt de bouw wel vertraging op en zijn er aan de aankoop en notaris wel kosten verbonden. Wij denken dat wij hier in een goede beslissing hebben genomen zodat niet wanneer wij een huis hebben gebouwd het volgend jaar is verwaarloosd of nog erger is verkocht. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij binnenkort kunnen beginnen met het bouwen van het huis. Wilt u ons helpen en steunen dan is een gift van harte welkom op rekeningnummer NL03ABNA0593585119.