Binnenkort reizen wij weer af naar Roemenië. Wij gaan dan weer arme gezinnen bezoeken, afgeronde projecten bekijken maar zullen ook weer aan nieuwe projecten beginnen.
Voor 2 weken geleden zijn wij in contact gekomen met Mary Costache en zij vertelde ons het bijzondere verhaal van dominee Tanase uit het dorp Valea Plopului. Deze dominee heeft de zorg op zich genomen van bijna 400 kinderen en jong volwassen. Kinderen die uit gebroken gezinnen gekomen. Kinderen maar ook baby's... die achter gelaten zíjn in een ziekenhuis. Kinderen waarvan vader en moeder alcoholisten zijn. Alleenstaande moeders zijn bij hem welkom. Jong volwassen die na hun 18 jarige leeftijd het kindertehuis moeten verlaten en op straat staan vinden bij dominee Tanase onderdak.
U zult begrijpen dat dit veel kosten met zich mee brengt. Gelukkig krijgen zij hulp en ook wij als stichting Babadag-Roemenie willen graag een steentje bijdragen. Met het eerst volgende transport zal een deel van de kleding hier naar toe gaan. Om dagelijks 400 monden te kunnen vullen is financiele heel hard nodig. Door middel van een actie op te zetten voor dominee Tanase willen wij daar voedselpakketten uit gaan delen. U kunt mee helpen door een pakket van €10, €20 of €50 te sponsoren. U kunt hiervoor een financiële gift overmaken naar rekeningnummer NL03ABNA0593585119 o.v.v dominee Tanase.