Jaarverslag 2016

 

Stichting Babadag-Roemenie kijkt met een goed gevoel terug op 2016 en met vertrouwen vooruit op 2017.

Een terugblik:

* Begin maart kregen wij te horen dat de schuur aan het Foksdiep, die wij pas gebruikte voor onze opslag, na 3 jaar leeg te hebben gestaan werd verkocht. Voor ons  een flinke domper want in een korte tijd waren wij al 3x van locatie verandert.

Omdat wij in oktober ook al een transport hadden gedaan (ook vanwege nood gedwongen verhuizing van locatie) en er op dat moment financieel niet aan toe waren om alweer op kort termijn een transport te doen hebben wij contact opgenomen met Johan Boomsma, hij is de transportplanner van Stichting Humanitaire Hulptransport Oost Europa en zij verzorgen onze transporten naar Babadag. Zij hebben ons hier in enorm geholpen en er voor gezorgd dat wij een transport konden doen.

De overige spullen die bleven staan mochten wij tijdelijk opslaan bij aannemingsbedrijf L. Post&Zn. Omdat ook Jan Gerssen van Stichting Blijvende Hulp voor Roemenie hier tijdelijk zijn spullen opsloeg waren er 2 stichtingen onder 1 dak. Al gauw bleek dat dit niet werkte.

Via via kwamen wij in contact met Tiemen Kramer, mede eigenaar van de Eerste Urker Palingkwekerij, en hij bood ons onderdak aan. Tot eind 2016 mochten wij deze ruimte gratis gebruiken en vanaf januari 2017 betalen wij een redelijke huurprijs.

* In april kregen wij van de belastingdienst het bericht dat Stichting Babadag-Roemenie met ingang van  01-01-2017 officieel was aan gemerkt als Algemeen Nut  Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is mede hierdoor  in de meeste gevallen aftrekbaar.

Een van onze projecten die wij in de zomer ten doel hadden gesteld was het helpen bij een gezin die ver onder de armoede grens leefden. Hun huis was gedeeltelijk ingestort en met de winter in aankomst was het noodzakelijk dat het weer enigszins bewoonbaar werd. Wij hebben toen een bouwsteenactie opgezet, voor €5 kon men symbolisch 1 bouwsteen kopen. Een actie die groot succes werd. Dankzij een plaatselijk bedrijf dat 1000 ''bouwstenen'' kocht konden wij het groot aanpakken.

Voordat de noodzakelijk papieren voor het (ver)bouwen  in orde waren kwamen er twijfels. Opeens begonnen verschillende partijen te claimen recht te hebben op de grond dan wel op het huis Nergens stond officieel beschreven wie eigenaar was/is. Na lang beraad met onze advocaat, notaris en mensen van kadaster hebben wij besloten om (voorlopig) af te zien van te (ver)bouwen en daarom een  eigen stuk grond  (300 m3) te gaan aankopen.  Het gezin hebben wij wel met de nodige aanpassingen geholpen maar niet met de verbouwing die wij voor ogen hadden.

* Tijdens ons verblijf in Roemenie hebben wij weer veel gezinnen mogen helpen en veel voedselpakketten uitgedeeld. Een gezin, waarvan de vader door suikerziekte zijn ene been was verloren, hebben wij geholpen met de nodige voorzieningen in huis.

Een groter project werd de hulp aan een bejaard echtpaar van 83 en 86 jaar. Zij leefden onder hele moeilijke omstandigheden in een kleine flat 4 hoog. Hun uitkering (AOW) van €50 was bij lange na niet genoeg om van te leven.  Thuiszorg zoals bij ons is daar niet aanwezig. Doordat zij op 4 hoog leefden en moeilijk ter been waren vereenzaamden deze mensen.  Hun (te) kleine appartement hebben wij volledig aangepakt.

Zo werd het ligbad vervangen door een douche, het hele appartement  kreeg een nieuwe verflaag. Kwam er nieuw zeil. De rookkanalen werden schoongemaakt en/of vernieuwd, er kwam een nieuwe speksteen kachel. Het keukentje werd opgeruimd en schoon gemaakt. En kwam er tenslotte een heel nieuw stevig bed.

Het was een grote klus maar met heel veel liefde gedaan. De dankbaarheid van deze mensen was zo groot. Na ons vertrek uit Roemenie ging de broze gezondheid van de oude man steeds meer achteruit. Begin januari kregen wij het bericht dat ''opa'' was overleden. Wij denken aan zijn vrouw en zullen haar zeker blijven helpen.

*In september kregen vanuit een klein plaatsje in de buurt van Bacau een brief van een bezorgde moeder. Zij vroeg onze hulp voor haar kinderen. Het gezin bestaat uit vader, moeder en 6 kinderen. 18 jaar geleden hebben zij 2 kinderen verloren door brand in hun huis en 8 jaar geleden verloren zij hun 11 jarig zoontje doordat hij werd geelektrokuteerd. Voor hun een hele zware tijd. Op dit moment leven zij onder hele arme omstandigheden.

Wij hebben contact opgenomen met Saskia Verdoes, zij is ons contactpersoon in Bacau. Zij heeft de situatie daar ter plekke bekeken. Ook voor dit gezin zijn wij een actie begonnen, het inzamelen van schoolspullen, kleding, voedsel, schoenen, toilet artikelen. Al deze spullen zijn met een deeltransport van Johan Boomsma mee gegaan.  Ook financieel heeft Stichting Babadag-Roemenie dit gezin bij gestaan met de nodige aanpassingen in hun huis. Door de vele schimmels die in het huis waren zijn alle muren opnieuw geisoleerd. Zijn er nieuwe kozijnen gekomen en is ook hier een nieuwe kachel geplaatst. Bij dit project had Saskia Verdoes de leiding en hield zij ons op de hoogte.

*Eind oktober hadden wij ons tweede transport van dat jaar. Ook nu weer gingen er heel veel spullen mee. Omdat ook de eisen in Roemenie, wat betreft hulptransporten, strenger zijn geworden en onze stichting in Roemenie zelf nog niet officieel was stond onze vracht bijna 4 uur stil. Een invoer nummer waar wij de voorgaande jaren nooit geen  problemen mee hadden gehad bleek niet te kloppen. Na langdurig bellen met Nederland als ook onze personen in Roemenie mocht de vrachtwagen uiteindelijk door.

*November was voor ons een bijzondere maand. Onze Roemeense stichting Asociatia Pentru Ajutor  Umanitar  Urk Babadag werd een feit. Mede dankzij de hulp van Oceanis Seafood/Dayseaday kunnen wij nog snellere hulp verlenen  en door de financiele hulp grotere projecten aan pakken.

In november moesten wij ook de beslissing nemen dat het jaarlijks benefietdiner niet door zou gaan  wegens te weinig aan meldingen. Dit besluit had wel het gevolg dat wij dit jaar geen kerst/voedselpakketten konden maken en uitdelen.  Besloten werd om dit te verplaatsen naar februari 2017. De directie van Havenzicht en het Haventje van Urk hoorde van dit besluit en kwam met het idee om acties te gaan organiseren om toch de kerst/voedselpakketten te kunnen uitdelen. Het leverde het mooie bedrag van €2000 op. Meer dan 100 pakketten zijn in de maanden december en januari uitgedeeld.

*Stichting Babadag-Roemenie blikt terug op een mooi jaar. Dankzij de hulp van bedrijven hier op Urk maar ook van buiten ons dorp is het ons gegund om dit mooie werk te mogen doen. Ook heel veel dank aan al de mensen die ons de spullen geven voor een transport.

Hulp is en blijft nodig....helaas ook nog voor 2017.

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

 

Vooruitblik op 2017:

*Voor 2017 hebben wij weer de nodige plannen, zo zal ons eerste transport zaterdag 15 april vertrekken naar Roemenie. Een jubileum want het zal ons 15e transport zijn, zij het een volle vracht dan wel een deel transport.

*de 24h post van Babadag

*basisschool en peuterschool van Babadag

*de gezinnen die wij al vele jaren helpen

*het bieden van gezondheidszorg voor bejaarde mensen

*een inloophuis voor naschoolse opvang en het bieden van opvang voor alleenstaanden en bejaarden. Een plek waar men op gezette tijden binnen kan lopen voor een kop koffie, een gesprek en/of ontspannende activiteiten. Daarnaast is er de mogelijk om te douchen/wassen. en wordt er 1 maaltijd aangeboden.

   Om dit project  te kunnen laten slagen is het volgende nodig:

  * een pand in Babadag met voldoende ruimte o.a  groepsruimte, keuken, douche , werkplaats

  * bouwkundige materialen

  * inrichting kan vanuit de transporten gedaan worden

  * financiele middelen om maaltijden te verstrekken, personeelskosten

Jaarverslag 2017

 

Stichting Babadag- Roemenie kijkt met een goed gevoel terug op 2017 en met vertrouwen vooruit naar 2018

 Een terugblik:

*Dankzij de acties van het Haventje van Urk en Havenzicht , allerlei klusjes in het dorp de kinderen toch het beste te kunnen geven. Deze vrouw staat in het dorp bekend als een hardwerkende schone vrouw. De armoedige situatie thuis laat echter te wensen over. Dit gezin (over) leeft zonder stroom en water. De conditie van het huis waar zij in leven is zeer zorgelijk. De zorg voor dit huis is zo groot dat het de vraag is of het deze winter doorstaat. Dit gezin willen wij in het komende jaar gaan helpen. Helpen aan een veilige onderkomen voor moeder, kinderen en kleinkind. wegens het niet doorgaan van het benefietdiner in 2016, konden wij in de maand januari nog vele voedselpakketten uitdelen.  Het benefietdiner werd verpaatst naar februari.

*Begin januari kwamen wij ook voor het eerst in contact met een gezin in Ceamurlia de Jos. Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder met 4 kinderen. Een tweeling van 14 jaar, een meid van 16 jaar en een meid van 18 jaar. De oudste meid is eind vorig jaar bevallen van een meisje. De vader van dit gezin is jaren geleden door de moeder de deur uitgezet vanwege grote alcohol problemen. De moeder heeft sindsdien de volledige zorg op zich genomen en  door allerlei klusjes in het dorp de kinderen toch het beste te kunnen geven. Deze vrouw staat in het dorp bekend als een hardwerkende schone vrouw. De armoedige situatie thuis laat echter te wensen over. Dit gezin (over) leeft zonder stroom en water. De conditie van het huis waar zij in leven is zeer zorgelijk. De zorg voor dit huis is zo groot dat het de vraag is of het de winter zou door staan. Dit gezin willen wij in het komende jaar gaan helpen. Helpen aan een veilige onderkomen voor moeder, kinderen en kleinkind.

*26 januari kregen wij te horen dat de opa die wij vorig jaar hadden geholpen met het verbouwen van hun appartementje, op 86 jarige was overleden. Na ons laatste bezoek ging zijn gezondheid snel achteruit. Wij denken aan zijn vrouw die alleen achterblijft. Haar zullen wij blijven helpen en steunen.

*De nieuwe datum van het benefietdiner werd vast gesteld naar 10 februari (biddagweek)

*Het Benefietdiner had het super mooie bedrag van €1530 opgeleverd. Dankzij de actie in december van het Haventje en Havenzicht konden wij in de maanden december en januari voedselpakketten uitdelen aan vele gezinnen. Een deel van het bedrag van het Benefietdiner werd besteed aan voedselpakketten en ander deel werd besteed aan het kopen van brandhout. Temperaturen waren in februari nog steeds ver onder het vriespunt. De rest wat overblijft werd gereserveerd voor onze projecten aldaar. Wij willen onze gasten bedanken die deze avond hebben doen slagen. Henk-Jan de Raat en zijn personeel voor de gastvrijheid. Evert de kok met zijn team voor het heerlijke eten. Bert Hakvoort voor zijn hulp en advies. Okke Kramer van de Albert Heijn, Peter Gnodde van Top Fish, Marga Kater van het Vershuijs, Frank Dirks van Talisman Traders, Marret Snoek van Lumme&Luppien, Bertus Brouwer van Bonesca, Sjoerd Baarsen van Rijschool Urk, Frans Lucas Brouwer van Varia Vis, de Oude Bakkerij, Ruud Verstegen van Dax Transport, Meindert Kramer van de Bolder, kapsalon Klein Knip en Inge Bruijnooge-Dekker van Adri&Zn.  Heel veel dank aan aan deze sponsoren.

*Eind februari werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van Geert Snijder op de jonge leeftijd van 48 jaar. Veel heeft hij voor onze stichting gedaan. Wij denken aan zijn vrouw, kinderen en verdere familie.

*Op de valreep van februari kregen wij nog een partij van meer dan 100 zakken peren. Deze vonden weer gretig aftrek. Onze perenactie blijkt al enkele jaren een groot succes te zijn. Wij willen Jan de Boer hier voor dan ook hartelijk bedanken

*In maart mochten wij op uitnodiging van Talma Haven een presentatie geven aan de bewoners van deze zorginstelling. Wij mochten terug kijken op een zeer geslaagde ochtend.

*22 april was ons eerste transport van dit jaar. Alweer ons 15e, zij het een volle vrachtwagen dan wel een deel transport. Weer heel veel mooie spullen gingen op weg naar Babadag. Dankzij de hulp van Hessel van Urk Pieter en Anna ten Napel Dirkje de Boer en Johan Boomsma werd de klus toch nog snel geklaard. Ook Tiemen Kramer willen wij bedanken voor het gebruik mogen maken van de heftruck.

*Binnen het bestuur van onze stichting Babadag Roemenië heeft een wisseling plaats gevonden. Klaas Tol heeft vanwege te drukke werkzaamheden zijn functie als penningmeester beschikbaar gesteld. Deze functie zal nu over genomen worden door Herman Stam. Wij willen Klaas bedanken voor zijn advies en hulp aan onze stichting.

*4 mei arriveerde het transport in Babadag. De spullen waren al zo gemerkt dat het makkelijker werd om deze te verdelen. Het nieuwe speelgoed dat wij dankzij een donatie hadden gekregen van de Regenboogschool werd verdeeld tussen peuter en kleuterschool.

*van de familie uit Bacau die wij hadden geholpen kregen wij het trieste bericht te horen dat de broer van Felicia door een ongeval in coma was geraakt. Adrian was toen pas 39 jaar.... Hij werd opgenomen in het ziekenhuis maar door dat hij niet verzekerd was is hij daar ook weer snel  ontslagen uit het ziekenhuis. Hij had verschillende ernstige diagnoses die zeer zorgwekkend waren . Door de doktoren zijn bovendien een gebroken rib en hepatitis C geconstateerd. Hij had heel veel pijn en werd op dat moment verzorgd door zijn zus en tante. Dus op dat moment geen geschikte zorg voor hem. Met financiele steun hebben wij dit gezin geholpen.

*Leek het de laatste weken goed te gaan met de gezondheid van Adrian, hij kreeg thuiszorg en fysio mede gefinancieerd door onze stichting Babadag Roemenië, maar hij werd  getroffen door een aanval. Zijn situatie verslechterde en raakte hij weer in coma. Hij kreeg op dit moment een zware antibiotica kuur. De familie wachte in spanning en vrees zijn ontwikkeling af. Hulp bleef nodig voor deze familie die al in zeer armoedige omstandigheden leefden.

*In de maand juni hadden wij bijna dagelijks contact met Felicia. Zij was de oudere zus van Adrian. Met de situatie van Adrian ging het niet goed. De doktoren waren uitbehandeld en en gaven weinig kans op herstel. Hij werd ontslagen uit het ziekenhuis en werd  thuis bij zijn moeder, zij was 70 jaar, verder verzorgt. De reden dat hij niet bij Felicia verzorgt kon worden is dat hij ook leed aan hepatitis C en dat dit gevaarlijk kon zijn voor de kleine kinderen. Stichting Babadag Roemenië kon, dankzij donateurs, voor een paar maanden zijn ziektekostenverzekering betalen. Voor Adrian zou het beter zijn dat hij werd opgenomen in een centrum voor chronische ziektes. Hier zou hij de geschikte zorg kunnen krijgen die hij nodig had. Het was zeer triest en pijnlijk voor de familie dat zij zich hier in bevonden.

*Adrian werd in de kliniek heel goed verzorgd. Hij was wat rustiger geworden doordat hij minder pijn had en toonde beetje bij beetje weer wat meer eetlust. De doktoren hadden echter geconstateerd dat het zicht uit zijn linkeroog zo goed als verdwenen was. Hier was ook verdere behandeling voor nodig.

*in augustus kregen wij naar aanleiding van een oproep voor een rolstoel een splinternieuwe rolstoel aangeboden. Ook hierin zagen wij weer zegeningen van boven op hetgeen wij doen. Stichting Babadag Roemenië spreekt steeds meer mensen op Urk, maar ook daar buiten, aan ook omdat wij zorgen dat de spullen die wij krijgen ook daadwerkelijk op de juiste bestemming terecht komt. Wij staan dicht maar ook tussen de mensen in. Hulp die wij bieden staat voor 100%. Steun en hulp van buitenaf is daarom voor ons zeer belangrijk.

*de situatie van Adrian bleef onveranderd. Het was in ieder geval niet verslechterd en dat was het goede nieuws. De zorgen bleven wel omdat Adrian voor de rest van zijn leven verzorgd zou moeten worden. Omdat de gezondheidszorg hier op heel veel punten te wensen overlaat was dat best zorgelijk. Hoe zou het Adrian over 1 à 2 jaar vergaan? Wij hadden dankzij hulp kunnen regelen dat Adrian tot eind augustus in de kliniek mocht verblijven. Hier werd hij super verzorgd en kreeg hij de hulp die hij nodig had. Hierna zou hij de kliniek moeten verlaten. Vanuit Roemenië probeerden wij of Adrian in aanmerking zou kunnen komen voor een uitkering. Hiermee zouden sommige problemen al kunnen worden opgelost.

*Tijdens ons verblijf in augustus  hebben het wij gezin in Ceamurlia de Jos bezocht. Het is onmenselijk dat mensen zo (moeten) leven. Geen stromend water geen elektrische tijd. Niet weten wat de volgende dag voorhun  zal brengen. Dit gezin hebben wij vorig jaar geholpen met kleding, voedsel, eten en andere aanpassingen. Dit jaar moest er echt wat gebeuren. Voordat de strenge winter weer komt. Het huis dient in eerste plaats waterdicht en tochtvrij worden gemaakt

*Met de hulp van onze roemeense stichting en de oproep die wij deden op facebook (10 bedrijven konden vinden die garant wouden staan voor €200) konden wij beginnen aan een van onze grote projecten. Mede dankzij een particuliere gift van €500 konden wij dit gezin ook aan laten sluiten op het water netwerk.

*Mede dankzij de gift die wij kregen aan het eind van de tentenkamp van buurtvereniging MitunKanger konden wij voor veel kinderen weer een tas klaar maken met schoolspullen die zij nodig hadden voor het komende schooljaar. Ook voor alle kinderen konden wij een tasje klaar maken met wat lekkers er in.

*In de eerste 3 weken van augustus hebben vrijwilligers heel veel werk verzet bij het gezin in Ceamurlia de Jos. Zo is het complete dak, het was bedekt met riet, verwijdert, zijn er nieuwe stevige spanten geplaatst. De muren zijn rondom volledig geisoleerd. De deuren en ramen zijn vernieuwt en is er ook een nieuwe babykamer bij gekomen. Een gigantisch groot project dat dankzij  Oceanis Seafood/Dayseaday en de vele giften kon worden gerealiseerd. Dit gezin gaat de winter in een tochtvrij en goed geisoleerd huis tegemoet.

*Op 27 augustus bereikte ons het droeve bericht dat Adrian op de leeftijd van bijna 39 jaar was overleden. Adrian was tot zijn einde, mede dankzij uw hulp, heel goed verzorgd in de kliniek waar hij verbleef. Wij gedenken zijn familie met dit grote verlies maar wij mogen weten dat Adrian is verlost en is opgenomen in Zijn heerlijkheid. .

*Nog vaak denken mensen dat onze Stichting Babadag Roemenië gerelateerd is aan de stichting van Jan Gerssen, Stichting Blijvende Hulp Voor Roemenië. Deze stichting heeft zijn "werkterrein " in de omgeving van Tirgu Mures e.o. De afstand Tirgu Mures-Babadag is ruim 500 km. Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië doet ook ontzettend veel goed werk in Roemenië en kunnen wij nog heel veel van leren. Beide stichtingen hebben een goede verstandhouding en helpen elkaar waar zij kunnen. Zo hebben wij Jan nog geholpen aan tijdelijke opslag toen zijn container gekeurd moest worden. Ook onderling hebben wij elkaar geholpen aan spullen die de een dat op dat moment het meest kon gebruiken. Jan Gerssen is gestopt met het inzamelen van kleding, iets wat hij altijd liefde en toewijding heeft gedaan. In de loop der jaren heeft hij duizenden kilo's kleding verzameld en verwerkt. Diep respect hiervoor.

*21 oktober hebben wij weer een mooi transport mogen doen en wat hadden we een super groep vrijwilligers.Hessel, Jacob, Herman, Jan, Paulus, Bram met hulp, Robin, Joop super bedankt voor jullies hulp. Het transport is weg...de schuur zo goed als leeg. We zijn al weer druk bezig met het regelen voor een komende transport

*Helaas konden wij dit jaar niet aan peren komen. De oogst was te mager en daar door de prijzen te duur. Voorgaande jaren was onze peren actie altijd een groot succes. Met de opbrengst hiervan konden wij altijd een deel van onze projecten financieren. Dit valt jammer genoeg nu weg. Wij zijn aan het brainstormen voor een alternatieve actie om zodoende toch bepaalde projecten te kunnen afronden.

*2 november arriveerde het 2e transport van dit jaar in Babadag. Ook nu stond er weer een ploeg klaar om mee te helpen met het uitladen van de vrachtwagen. Ook onze vaste chauffeur Relu reed de komende dagen af en aan.

*Vele jaren mochten en konden wij in de december maand voedselpakketten laten maken en uit laten delen aan gezinnen die hiertoe niet in staat waren. Gezinnen die ver onder de Europese armoede grens leefden. Met de voor ons hele normale boodschappen konden wij deze gezinnen helpen en hun een voedselpakket geven. Het gevoel geven dat ook zij deze dagen niet alleen zijn. Voor de kinderen maakten wij kleine pakketjes met de lekkerste dingen en een kadootje die zij koesterden als de grootste geschenken.Nu wij dit jaar geen peren konden verkopen en het ons nu ook niet lukte om een benefietdiner te kunnen gaan organiseren viel er een behoorlijke financiële bron weg. Gezinnen die wij moesten teleurstellen...de glimlach van een kind die er dan niet was. Via Facebook deden wij een oproep actie dit toch te kunnen gaan realiseren. Hier werd massaal op gereageerd en konden wij met een bedrag van €1250 weer vele pakketten laten maken en uitdelen.

*Vlak voor de feestdagen werden wij benaderd door stichting "Din suflet la zambet" uit Tulcea (+/- 40 km vanaf Babadag). Deze stichting houdt zich bezig met kinderen met het syndroom van down en kinderen met autisme. Ook helpen zij kinderen die kanker hebben. In eerste instantie zal het gaan om kleding, speelgoed, dekens en andere gangbare spullen. Vanaf volgend jaar gaan wij meer met deze stichting samenwerken en zullen wij meer betrokken worden in bepaalde situaties.

*Stichting Babadag-Roemenie blikt terug op een mooi jaar. Dankzij de hulp van bedrijven hier op Urk maar ook van buiten ons dorp is het ons gegund om dit mooie werk te mogen doen. Ook heel veel dank aan al de mensen die ons de spullen geven voor een transport.

Hulp is en blijft nodig....helaas ook nog voor 2018.

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

 

Vooruitblik op 2018:

*het eerst volgende transport zal medio april/mei vertrekken

*de peuter en basisschool van Babadag

*de 24h post van Babadag

*nazorg voor de gezinnen die wij helpen

*het verder onderzoeken van een inloophuis voor naschoolse opvang en het bieden van opvang voor alleenstaanden en bejaarden. Wegens de strenge regelgeving en de benodigende papieren hebben we dit voorlopig moeten stop zetten.

*het  uitbreiden van gezondheidszorg van bejaarden

*samenwerking met stichting "Din suflet la zambet"

*projecten die wij hebben gerealiseerd.

Jaarverslag 2018

 

Stichting Babadag- Roemenie kijkt met een goed gevoel terug op 2018 en met vertrouwen vooruit naar 2019.

 

Een terugblik:

* Eind december kregen wij van stichting "Din suflet la zambet",  het volgende schrijnende bericht over Talida. Talida was een jong meisje dat nog volop in het leven stond, zij hoopte in februari 8 jaar te mogen worden. Alleen was Talida ziek, heel ziek..en leed aan kanker. Zij had in haar jonge prille leven al veel chemokuren moeten doorstaan. Er was voor dit kind nog hoop op een behandeling die in Roemenië niet werd uit gevoerd.  Om iets voor Talida te kunnen betekenen en haar hoop te doen leven, zij was toch ook een kind van en voor de toekomst wilden wij diverse acties proberen te gaan organiseren.                               Het doel was  om voor Talida geld in te zamelen zodat zij de gewenste behandelingen zou kunnen krijgen.

* Begin januari hadden wij bijna dagelijks intensief contact met Cristina. Zij was de directrice van Stichting Din suflet la zambet. Wij hebben uitvoerig gepraat over de situatie waarin Talida zich bevond. Samen hadden wij hetzelfde gevoel dat wij Talida moesten helpen, op wat voor manier dan ook. Talida was nog zo jong.... En net als je dacht het lukt ons niet kregen wij super mooi nieuws te horen. Uit Italië kregen wij bericht van een oncoloog uit een ziekenhuis in Venetië dat zij Talida wellicht konden helpen. Een kans voor Talida ... misschien haar laatste?

*15 januari mochten wij op uitnodiging van Visafslag Urk ons verhaal over Talida komen vertellen. Door de verkoop van een kist vis werd het super mooie bedrag van bijna €5400 opgehaald wat door de directie werd afgerond naar €6000. Alle redenen voor dankbaarheid.

*Talida en haar ouders waren 17 januari 's nachts afgereisd naar Boekarest waar zij vroeg in de morgen waren aangekomen. Afhankelijk van de bloed analyses zou Talida de komende dagen aan haar laatste chemokuren beginnen. Als alles goed zou aanslaan zou zij begin februari kunnen  afreizen naar Turkije waar zij in Istanbul verder zou kunnen worden behandelt. Helaas werd de laatste chemokuur die Talida zou moeten ondergaan uitgesteld. Door een infectie aan haar tandvlees waren er die dag 2 kiezen bij haar getrokken.

*Een week later veranderde de situatie van Talida ...omdat de doktoren in Boekarest geen duidelijkheid verleenden  en de chemokuur uit wouden  uitstellen was er besloten dat Talida die woensdag al zou  vertrekken naar Turkije waar haar behandeling dezelfde dag al zal beginnen. Een tegenslag..... we hebben uitvoerig met Talida's moeder gesproken, zij was in de war en bang. Tijdens het telefoongesprek hoorden wij Talida huilen, zij had veel pijn aan haar oor, en dat raakt je.
Verdriet was groot maar dankbaar voor zoveel steun vanuit de Urker bevolking, juist in deze ontzettende moeilijke tijd. De volgende dagen ging het niet goed met Talida en de situatie kon  kritiek genoemd worden. Zij had hevige pijn, de vliegtuigmaatschappij wou hiermee geen risico nemen en daarom mocht zij niet mee met het vliegtuig.....er werd druk gezocht naar een alternatieve oplossing.

* Voor vrijdag 16 februari stond  een gezellige bingo gepland waarbij mooie prijzen waren te winnen.
Een greep uit de te winnen prijzen, kappersbonnen, slagersbonnen,bakkerbonnen, boodschappen tassen, juweliersbonnen, ontbijt voor 2 personen, bonnen van La Boutique, Babydroom, van Urk Voeding, Intratuin, Your Dream Gifts, Vershuys, Sportmassage van Kanjer, Coenen, Vishandel Baarsen en nog veel meer.
Klappers waren o.a all in diner voor 2 bij de Zeebodem en een stedentrip naar eigen keuze t.w.v €300.

* Voor de oude oma uit Ceamurlia de Jos, die haar rolstoel het  bijna begaf, hebben wij een nieuwe rolstoel kunnen regelen. De dankbaarheid was zeer groot

* De laatste week van januari was voor Talida een heftige week geweest. Een ontsteking aan haar kaak, daarna aan haar oor, hadden de reis naar Turkije niet mogelijk gemaakt.
De artsen konden ook geen toestemming geven voor vervoer omdat Talida ook veel pijn had.
Na een zware antibiotica kuur, pijnstillers en vele andere middelen die homeopathische dr. Danilescu had voor geschreven ging het gelukkig weer wat beter met Talida.
De tumor was helaas wel gegroeid maar waren er gelukkig geen uitzaaiigen.

*16 februari de avond van de bingo, en wat was het geweldig...super....niet verwacht.
Alle dank aan GOD voor deze mooie avond.
We mochten  terug kijken op een hele mooie geslaagde avond. De Ichtushof zat goed gevuld en de bijzaal moest er zelfs bij betrokken worden. Dankbaar voor het geweldige bedrag van €3250. Mede dankzij de winkeliers, die zelfs spontaan prijzen aanboden, en de vrijwilligers Marga Kater, Gerdie Brouwer, Jannie Romkes, Dea Jelies, Liesbeth Post, Nezia Kramer, Alice ten Napel, Henny Hakvoort, Lub Kramer en Evert de Vries was deze avond meer dan geslaagd. Dank aan al diegene die deze avond zijn gekomen. Ook dank aan Robert Korf, koster van de Ichtushof, voor zijn gastvrijheid.

 

*Het eerste transport van dit jaar stond gepland voor 14 april.

 

* 18 maart werden wij benaderd door een programma medewerker van het RTL4 programma Lifestyle Experience.
Zij  zouden een programma maken over lokale goede doelen en hiervoor kwam onze stichting Babadag-Roemenie in aanmerking.
Na een goed gesprek waarin werd uitgelegd wat de bedoeling was en hoe de uitzending er uit zou zien klonk dit zeer belovend en waren wij heel enthousiast.
Wij zouden onze stichting Babadag-Roemenie aan een heel groot publiek kunnen voor stellen.
Een cameraploeg zou tijdens het laden van het transport komen filmen en beelden vanuit Babadag zouden in het programna worden verwerkt.
Wij zouden de mensen een kijkje achter de schermen kunnen laten zien.
We namen afscheid en zouden per mail een bevestiging van ons gesprek en meer informatie krijgen.
Het bedrag dat aan onze stichting zou worden door berekend was voor ons niet haalbaar omdat wij afhankelijk zijn van giften en wij dit bedrag nooit konden betalen.
Het zou mooi zijn geweest als wij via een televisie programma ons werk hadden kunnen laten zien. Het is in ieder geval wel een leuke ervaring dat een televisie programma je benadert

 

* Pasen wordt in Roemenie en in diverse andere landen een week later gehouden dan bij ons. Vrijwilligers van onze Roemeense stichting hadden in de eerste week van april tientallen paas pakketten gemaakt. Een pakket gevuld met diverse soorten producten en fruit. Ook aan het traditionele roemeense paasbrood was gedacht.

* 14 april mochten wij weer een (deel)transport doen naar Babadag e.o. Even voor 8 uur deze ochtend arriveerde de vrachtwagen en druppelden de vrijwilligers binnen. Ook nu weer hadden wij weer een super ploeg.Joop van Slooten, Simon Weerstand, Koert Hakvoort, Evert de Vries, Lub Kramer, Herman de Vries, Willem Wakker, Pieter en Anna ten Napel super bedankt voor jullies hulp. Mede dankzij jullie was de klus in 3 uur geklaard en konden wij 50M3 laden. Helaas waren er nog veel spullen blijven staan mede door het aantal M3 wat wij konden laden maar ook mede door de financiële middelen. Een transport kost toch gauw tussen €1500 en €2000 .

*Het transport arriveerde 27 april na enig oponthoud een dag later dan de planning woensdagavond om 11 uur aan in Babadag. De volgende morgen vroeg stond al een ploeg klaar om te helpen met het uitladen. Veel spullen waren al zo gemerkt dat deze apart gezet konden worden hetzij voor het kindertehuis, de school, de psychiatrie, het bejaardenhuis en de 24h post. Deze instellingen steunen wij al vele jaren. Heel veel kleding konden wij uitdelen onder de lokale bevolking. Ook nu weer was het een geslaagd transport.

*Een van onze projecten deze zomer was het mee helpen met het opknappen, bewoonbaar maken van de woning van de oma die wij begin februari konden helpen met een rolstoel.
Deze oma woonde nu nood gedwongen in bij familie in een veel te kleine kamer.
Zij komt niet in aanmerking voor opname in een bejaardentehuis omdat haar pensioen veels te laag is en zij onmogelijk deze kosten kan betalen.

*Vrijwilligers van onze roemeense stichting zijn op 16 mei begonnen met het opknappen van het huisje van de oma die wij deze zomer zouden gaan helpen. Er was een betonnen vloer gestort (deze oude vrouw leefde voorheen op klei) het dak was gerepareerd en zijn er kozijnen geplaatst.

*Op 31 mei konden wij vermelden dat onze stichting Babadag-Roemenie de juiste mensen hadden gevonden die onze financiële kant zouden gaan behartigen. Zij gaan binnen onze stichting tevens de rol vervullen van kascommisie. Wij willen Jan Weerstand en Martine Hakvoort heel hartelijk bedanken voor het werk dat zij al hebben gedaan en hopelijk nog vele jaren voor onze stichting mogen en willen doen.

*23 juni was het 5 jaar geleden dat wij onze stichting Babadag-Roemenie officieel bij notaris Steenhuis vast hebben laten leggen. Zijn wij begonnen met hele kleine dingen nu 5 jaar later hébben wij dankzij uw hulp zoveel mooie grote projecten kunnen realiseren. 16x hebben wij een (deel)hulptransport mogen doen. Zonder uw hulp en de vrijwilligers hadden wij dit nooit kúnnen doen.

*Na een lange weg te hebben gegaan kregen wij op 29 juni het volgende bericht,                     ''Gefeliciteerd! Uw organisatie is met positief resultaat door de initiële toetsing gekomen."              Stichting Babadag-Roemenie heeft nu het officiele keurmerk van het CBF en staan wij geregistreerd als een erkend goed doel.

*16 augustus hebben wij op uitnodiging van Petrica de wedstrijd Sarichioi tegen Galati bijgewoond. Een hele leuke wedstrijd die Sarichioi helaas verloor met 6-0. In de rust en na de wedstrijd vertelde Petrica over "zijn" jongens. Hoe zij toch met beperkte middelen grote prestaties behalen. Een man die met passie, hartstocht maar vooral met heel veel liefde voor deze kinderen zich inzet. Voor kinderen die uit arme gezinnen, gebroken gezinnen komen. Zonder de passie van Petrica zouden deze kinderen doelloos zijn en vooral op straat leven. Nu voelen zij zich gewaardeerd naar de toekomst toe. Respect voor Petrica en zijn begeleiders naar deze kinderen.

*Het project dat wij in april zijn begonnen,het verbouwen van de woning van de bejaarde vrouw, hebben wij op 20 augustus bezocht. Wij hebben kunnen zien dat hulp daadwerkelijk helpt.
Het huis voor deze oma is verbouwd naar een mooie tochtvrije woning.

*27 augustus konden wij de voetballers van Sarichioi verrassen met cheque van €1000. Dit bedrag dat door donaties was opgehaald is voor de aanschaf van de nieuwe bus waarmee de voetballers naar diverse tournooien kunnen gaan.

*Van Klif18 kregen wij 15 september voor de voetballertjes van Sarichioi een hele leuke verassing. Zij gaven voor alle voetballertjes (40) een drinkbidon en een rugzak kado...hoe leuk is dat, deze verassing gaat mee met het transport van 29 september.

*Van het Roemeense bedrijf van Dayseaday, Dayseaday Romania, kregen wij 20 september de toezegging voor het resterende bedrag voor de aanschaf voor het busje voor de voetballertjes van Sarichioi. De laatse

jaren krijgen wij veel steun en hulp vanuit het Urker Roemeense bedrijf en helpen zij ons financieel met diverse projecten.

*29 september was ons laatste transport van dit jaar. En nu ook weer een super ploeg die mee hielp. Lub Kramer en Evert de Vries , de 2 mannen die er al bij zijn vanaf ons eerste transport. Super bedankt jongens Joop van Slooten , Koert Hakvoort, Simon Snoek, Jacob Bakker, Jan van de Berg en Jelle Ekkelenkamp bedankt voor jullies hulp.

*Begin oktober kregen wij van fruitkwekerij 't Keetje weer een mooie partij peren om te verkopen.                            Ook de maanden november en december werden er peren verkocht. In totaal verkochten wij bijna 1200 kg peren..

*De vrachtwagen is 12 oktober in de loop van de middag, na een voorspoedige reis, aangekomen in Babadag. Vrijwilligers stonden klaar om de 77 m3 te lossen.

*In de vroege morgen van 6 november bereikte ons het trieste bericht dat Talida een paar uur eerder was overleden. Talida had heel veel pijn en verlangde naar rust. Wij mogen troost vinden dat Talida haar rust heeft gevonden bij haar Verlosser.

*Dankzij spontane donaties voor de naschoolse opvang konden ze eind november  een begin maken met het opknappen hiervan. Als dank en verassing zal onze vuurtoren een mooie plek krijgen op de muur.
Een plaatselijk kunstenaar zal deze op één van de muren schilderen. Zo krijgt deze opvang een Urker tintje.

*13 december kregen wij van de organisatie en de vrijwilligers van de wintermarkt in de Poort een heel  mooie bedrag wat zij voor onze stichting die dag hadden opgehaald. Een deel hiervan zal besteed worden aan kerstpakketten en de rest zal worden gereserveerd voor projecten in het komende jaar.

*Vlak voor de kerstdagen zijn de eerste kerstpakketten gemaakt en uitgedeeld. Altijd weer een speciaal moment. De dankbaarheid van deze mensen is onbetaalbaar.

*Stichting Babadag-Roemenie blikt terug op een mooi jaar. Dankzij de hulp van bedrijven hier op Urk maar ook van buiten ons dorp is het ons gegund om dit mooie werk te mogen doen. Ook heel veel dank aan al de mensen die ons de spullen geven voor een transport.

Hulp is en blijft nodig....helaas ook nog voor 2019.

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

Vooruitblik op 2019:

*het eerst volgende transport zal medio april/mei vertrekken

*de peuter en basisschool van Babadag

*de 24h post van Babadag

*nazorg voor de gezinnen die wij helpen

*ACS Pescarusul Sarichioi

*Lepradorp Tichilesti                                *projecten die wij hebben gerealiseerd.