Stichting Babadag-Roemenie kijkt met gemengde gevoelens terug op 2021 en hoopvol vooruit naar 2022.

 

*Begin dit jaar begonnen wij weer met ons jaarlijks terug kerende perenactie. Ook deze keer weer een groot succes. Onze dank gaat uit naar Fruitkwekerij ’t Keetje die ons hierin al jaren steunt.

*Ook werd er in januari weer bij diverse gezinnen gezinnen stookhout gebracht voor de strenge winter. Temperaturen van -20 zijn daar geen uitzondering.

*Door de beperking, ook in Roemenië, van het covid-19 virus kwam ons project in Ceamurlia de Jos een tijd lang stil te liggen. In de tweede week van februari waren onze vrijwilligers weer begonnen met het afronden van dit project.

Ook in februari kregen wij een tweede partij stoofperen aangeboden. Voor ons is deze verkoop een welkome aanvulling voor diverse projecten.

*April was de maand dat er begonnen werd aan het project Zebil. De grote buitenplaats naast de zorginstelling zou worden omgetoverd tot een mooi speelterrein voor de bewoners. Men begon met het verwijderen van alle kapotte stenen om zo de bekisting te kunnen aanbrengen. In dezelfde week werd ook al het beton gestort. In de derde week was het beton genoeg uit gehard en kon men beginnen met het plaatsen van het nieuwe hekwerk.

*In maart kregen wij van Snijder Reclame een bericht dat zij voor de buitenplaats een spandoek wilden maken, hierop staat onze Urker trots (de vuurtoren, gefotograveerd vanaf het strand) op afgebeeld. Zo kreeg de buitenplaats een Urker tintje.

*Begin juni was de buitenplaats helemaal af. Was er belijning aangebracht en het basketbal bord en voetbal doeltjes geplaatst. Als verrassing werden er nieuwe ballen geschonken. De officiele opening ging gepaard met muziek en dans. De bewoners waren super blij en dankbaar.

*17 augustus werden wij opgeschrikt door het bericht dat Teun Verbaan op 60 jarige leeftijd was overleden. Teun en zijn vrouw Truida hebben zich jaren lang ingezet voor Roemenie. Wij wensen zijn vrouw, (klein)kinderen en verdere familie veel sterkte en kracht toe.

* In oktober kregen wij weer een aantal ladingen stoofperen. Deze vonden weer gretig aftrek. Door de mooie grote en heerlijke smaak waren wij ook deze keer er weer snel vanaf.

*Dankzij Dayseaday Romania konden wij diverse projecten en instanties blijven steunen. Zo konden wij in november extra pakketten uitdelen en voor de zorginstelling in Zebil en het bejaardentehuis konden wij extra voedsel kopen.

*December is de maand waarin wij onze jaarlijkse kerst voedselactie organiseren. Ook dit jaar weer een groot succes. Spontaan werd er gedoneerd en konden wij meer dan 100 pakketten uitdelen. Ook het werk van dominee Damaschin konden wij hierdoor met een financiele gift steunen.

*Ondanks dat wij dit jaar opnieuw niet zelf konden afreizen naar Roemenie mogen wij toch dankbaar terug kijken. Wij willen iedereen heel veel dank zeggen voor de hulp en steun die wij het afgelopen jaar van hen mochten krijgen.

Onze hoop is dat wij komend jaar, na bijna 3 jaar, weer af mogen reizen naar Roemenie.

 

Vooruitblik op 2022:

*Mede door het coronavirus en de inreis beperkingen naar Roemenie zullen de projecten die in 2021 niet konden worden afgerond verschuiven naar 2022.

*Voedselpakketten actie zal vanuit Nederland, in samen spraak met de Roemeense stichting, worden gecoordineerd.

*Project Zebil zal worden opgepakt. Prioriteit is de keuken en de overkapte binnenplaats.

*De voetbalschool in Sarichio

*Bejaardentehuis Babadag

*Basisschool Scoala Primara Enisala

*Nieuwe aanvragen voor hulp en/of projecten worden bekeken op haalbaarheid en zullen door het bestuur worden besproken.

 

 

Stichting Babadag - Roemenie heeft de ANBI status en heeft het certificaat van het CB

Stichting Babadag-Roemenie kijkt met gemengde gevoelens terug op 2020 en hoopvol vooruit naar 2021

Een terugblik:

 

*De laatste week van januari kregen wij nog een laatste partij stoofperen binnen. Deze waren de laatste van het seizoen. Ook deze keer was het weer een groot succes en werden er ruim 500 zakken verkocht.

*Half maart moesten wij de beslissing nemen dat wij door het corona virus het inzamelen van kleding en andere goederen stop moesten zetten.

*Eind maart deden wij het volgende bericht doen uitgaan:

"Ook wij als kleine stichting hebben te maken met de maatregelen omtrent het coronavirus. Zo hebben wij al onze plannen en ideeën voor diverse activiteiten moeten afblazen. Vele projecten, de hulp aan ouderen, gezinnen en kinderen hebben wij afgelopen jaren mede kunnen financieren dankzij de opbrengst van deze activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de geslaagde bingo avonden. Het project Zebil van aankomende zomer zal hierdoor flinke vertraging oplopen of zelfs moeten worden uitgesteld. Helaas is dit nu de situatie op dit moment. Het transport dat gepland stond voor 18 april gaat definitief niet door en is uitgesteld tot dat de grenzen ook in Roemenie weer open gaan en het vrachtverkeer weer het land in mogen.

Omdat ook de financiële steun in de vorm van giften sterk terug loopt hebben wij helaas de keuze moeten maken dat wij per direct stoppen met het inzamelen van kleding en andere goederen. Een drastische beslissing maar financieel is het niet meer haalbaar om hulptransporten te gaan doen. Wij hopen dat u onze stichting toch wilt blijven helpen en ons financieel wilt blijven steunen.

Een financiële gift is van harte welkom op rekeningnummer NL03ABNA0593585119."

 

*Begin april kregen wij de uitslag van het CBF en bleef onze stichting erkend als goed doel.

 

 

 

* 2 mei organiseerden wij, omdat men zich in de Corona tijd enigzins verveelde, een leuke online avond en waarbij u ook nog eens twee goede doelen werden gesteunt. Stichting Babadag Roemenië en Weerstand Hulp. Het werd een ca. 2 uur durende professionele LIVE quizavond met vragen over Urk, hilarische filmpjes, geluidsfragmenten en tal van andere leuke vragen. Met deze quiz hadden wij drie prijzen te weten, waardebonnen van €25, €50 en €100.

*Op zaterdagmorgen 16 mei hadden wij ons allerlaatst (deel)transport. Hierna zouden wij voor onbepaalde tijd stoppen met verdere hulptransporten. De inkomsten werden te weinig om hiermee door te kunnen gaan.

Voor dit transport konden wij geen verdere kleding en/of andere goederen meer aannemen omdat dit een deeltransport is en wij gebonden waren aan een beperkt aantal m3.

 

*Na de vele positieve reacties van de online quiz die op 2 mei werd gehouden besloten wij om zaterdag 16 mei weer een quiz te gaan doen.

 

*Juni….. half mei was het ons nog gelukt om een transport naar Roemenië te kunnen doen realiseren. Voorlopig was het wel het laatste transport omdat ook de corona situatie ons in een moeilijke situatie had gebracht. Alle activiteiten die onze stichting normaal gesproken financieel zouden helpen moesten wij hierdoor helaas afzeggen. Ook het probleem die onze stichting najoeg was het gemis van een vaste opslag locatie. Hierdoor werden wij genoodzaakt om voorlopig te stoppen met het inzamelen van kleding en andere goederen. Wij willen met onze projecten in Roemenie door gaan en hopen op financiële steun.

Het project Zebil wat wij vorig jaar waren begonnen was en is een van onze prioriteiten.

De scholen in Roemenië bleven tot september dicht en ook daar ging het onderwijs online verder.

Veel kinderen uit arme gezinnen beschikten niet over een computer/laptop. Deze kinderen werden mede hierdoor het hardst getroffen omdat zij op deze manier geen (goed) onderwijs konden volgen.

Door het corona virus werden vele alleenstaande ouders noodgedwongen om te stoppen met werken om zo bij de kinderen te kunnen blijven en zo hun kleine bron van inkomsten moesten missen.

Het zou fijn zijn als wij steun zouden kunnen krijgen uit onze omgeving om onze lopende projecten te kunnen realiseren. Afmaken wat wij zijn begonnen.

 

*Toen wij in augustus weer wat meer mochten en onze vrijheid niet meer zo beperkt was, waren in vele delen van Roemenië nog vele regels van toepassing, of werden deze zelfs nog aangescherpt. Dat had ons dan ook doen besluiten om onze reis naar Roemenië te annuleren. We maakten een balans op van het eerste half jaar…. Begin dit jaar zaten wij nog volop plannen en hadden wij diverse acties in gedachten.Op 27 februari werd de eerste corona besmetting geconstateerd bij een bewoner in Loop op Zand. Niet veel later werden de eerste beperkingen ingevoerd. Het betekende voor onze stichting dat wij al veel van onze plannen/activiteiten moesten bijstellen of zelfs moesten annuleren. Geen activiteiten betekende ook geen inkomsten. Het had ons doen besluiten, met pijn in ons hart, dat het geplande transport in mei ook voorlopig ons laatste werd. Hoe nu verder?...Met geen inkomsten was en is het moeilijk om lopende projecten af te kunnen maken en nieuwe projecten te kunnen realiseren Het project Zebil kwam hierdoor stil te vallen en zou voor onbepaalde moeten worden  uitgesteld. Ook de voetbalschool in Sarichioi die vele kinderen hielp en hun een goede begeleiding gaf konden wij dit jaar niet helpen. Project Ceamurlia de Jos konden wij helaas dit jaar niet afronden. De tientallen gezinnen die wij elk jaar bezochten en waar wij voedselpakketten voor maakten zouden een jaar moeten wachten. Groot was dan ook onze dankbaarheid toen wij van een bedrijf hier op Urk een mooie donatie kregen zodat het toch mogelijk was om met sommige projecten door te kunnen gaan.

*Voorgaande jaren maakten wij, tijdens ons bezoek aan Babadag, voor veel kinderen schoolpakketjes klaar. Vooral voor kinderen uit arme gezinnen een grote verassing, ouders moeten net als hier zelf voor de schoolspullen zorgen echter betekent het wel geen schoolspullen ook geen school Nu wij afgelopen jaar niet naar Roemenië konden afreizen, door het coronavirus, zouden wij veel kinderen teleur moeten stellen Omdat de scholen daar 15 september ook weer open zouden gaan hadden wij besloten om een doos met schoolspullen op te sturen naar Roemenië. Zo kunnen deze kinderen toch deze zomer naar school

*Eind september…4 maanden geleden deden wij ons laatste transport. Nog bijna elke week kregen wij de vraag of wij al weer kleding inzamelden of kwamen er mensen aan de deur met zakken kleding. Telkens moesten wij dan zeggen, sorry maar helaas niet. Het coronavirus had ons veel gedaan. Mede hierdoor hadden wij veel inkomsten mis gelopen. Normaal gesproken deden wij 2 hulptransporten per jaar en konden wij hiermee vele gezinnen, instellingen en scholen mee helpen. Als u bedenkt dat een transport ongeveer €2000 kostte dan is een rekensom snel gemaakt. Graag zouden wij de draad weer op willen pakken maar zonder hulp van buitenaf wordt dat heel moeilijk.

Als wij naar de stichting van Jan Gerssen keken die zich zoveel jaren had ingezet en zoveel goede dingen in Roemenië had gedaan en toch moest stoppen omdat het financieel terug liep is dat gewoon doodzonde. Stoppen is geen optie!!! Hulp was, is en blijft daar gewoon broodnodig, echt...vooral nu. Ook het coronavirus heeft daar toegeslagen. Mensen mochten de deur niet meer uit en liepen daardoor het schamele inkomen wat zij verdienden mis.

Stichting Babadag-Roemenie heeft de laatste jaren veel kunnen helpen en mooie projecten kunnen realiseren. Met heel veel dank aan bedrijven en particulieren. Vele gesprekken bij ons aan de deur zijn gevoerd en hadden wij mensen uit kunnen leggen waar en voor wie het doen. Hoe jammer zou het zijn als dit zou verdwijnen....

Voor een kleine stichting was en is het moeilijk om op te moeten boksen tegen een instelling die goed gesubsidieerd werd en wordt zowel lokaal als provinciaal.

Toch bleven wij de moed erin houden want waar een deur dicht gaat, gaat wel weer een raam open.

Onze visie zijn de woorden uit Mattheüs 25:40 en zijn van mening dat helpen ook daadwerkelijk helpt.

 

*Op 1 oktober hebben wij de opslagruimte die wij mochten gebruiken leeg gemaakt en opgeruimd.  4 jaar lang zaten wij aan de Kareldoormanweg en hebben wij vele transporten mogen doen. In die 4 jaar tijd hebben wij honderden zakken kleding, vele matrassen, bedden, huisraad, speelgoed en andere dingen vervoerd en vele tientallen gezinnen, instellingen, ziekenhuizen etc. blij kunnen maken met voor ons zo normale dingen.  Dit stopt nu en dat doet pijn omdat wij weten dat wij vele gezinnen moeten gaan teleurstellen. Arme kinderen, peuter en kleuterschooltjes die wachten op speelgoed vanuit het transport. Het is bijzonder jammer dat wij na Jan ook moeten stoppen met het inzamelen van kleding en andere dingen. En zo blijft alleen de "sterke" over. Zonder (financiele) hulp is het gewoon niet meer mogelijk.  Als we kijken naar soortgelijke stichting buiten ons dorp, die dankzij de (financiële) hulp van hun gemeente ook sterk staan rijzen bij ons weleens de vraagtekens. Wekelijks kregen we wel eens de vraag; "kunnen we al weer brengen", "verzamelen jullie alweer". Telkens moesten wij zeggen, helaas.... 4 jaar Kareldoormanweg, een mooie tijd. Tiemen en Annemarie super bedankt voor jullies hulp. Nooit was iets bij jullie teveel. Tijdens het laden mochten wij van alle voorzieningen gebruik maken. Bedankt voor de mooie tijd. De schuur is leeg en de deur is dicht. Stichting Babadag-Roemenie gaat door op wat voor manier dan ook.

*6 oktober kregen wij onze eerste jaarlijkse stoofperen. Een actie die wij dankzij fruitkwekerij "Het Keetje" al jaren mogen doen.

*Op 15 november deden wij een oproep voor de kerstvoedselactie:

2020 was voor ons allen door het Covid-19 virus een moeilijk jaar.

Een jaar die ons als stichting op vele vlakken had stil gezet.

Activiteiten die wij moesten afzeggen en hierdoor financiele inkomsten zijn mis gelopen.

Hulptransporten wij stop moesten zetten en projecten op een laag pitje moesten zetten.

De situatie in Babadag e.o was toen een volledige lockdown. Ouderen raakten meer geisoleerd en alleen.

Scholen waren gesloten wat weer invloed had op kinderen uit arme gezinnen.

Ondanks alles wilden wij toch weer onze voedselpakketten actie gaan doen.

Voorgaande jaren hadden wij tientallen van deze voedselpakketten uit kunnen delen

onder, alleenstaanden, bejaarden en arme gezinnen.

Een voedselpakket bestond o.a uit:

- rijst

- bloem

- olie

- meel

- brood

- aardappelen

- uien

Voor €15 kon men al een voedselpakket sponsoren.

 

*3 december werd al duidelijk dat onze kerst voedsel actie een groot succes werd. We konden al meer pakketten uitdelen dan voorgaande jaren. In die week waren onze vrijwilligers in Roemenië al begonnen met het inkopen van diverse goederen. Indien het mogelijk was wouden wij ook het werk van dominee Damaschin hierbij betrekken. Dominee Damaschin verzorgt en onderhoud tientallen kinderen.

*een week later stonden de voedselpakketten klaar en zouden deze week worden uitgedeeld. Dankzij de vele donaties konden wij dit jaar meerdere en grotere voedselpakketten maken. Ook voor de 119 bewoners van de zorginstelling in Zebil waren pakketjes gemaakt. Voor het project van dominee Damaschin was een bedrag vrij gemaakt zodat "zijn" kinderen ook met kerst iets extra's hadden.

Verder waren er nog tientallen zakjes klaar gemaakt die weer werden uitgedeeld aan kinderen uit arme gezinnen.

Groot is de dankbaarheid.

 

*De dagen er na brak er voor ons en onze familie een moeilijke zware tijd aan, die tot op de dag van vandaag zo voelbaar is. Mijn (Adina) vader kampte al enkele tijd met zijn gezongheid en in die week kregen wij het bericht dat het niet goed ging en het beter was om die kant op te gaan.  Met alle corona maatregelingen lukte het ons om 13 december een vlucht te kunnen regelen naar Roemenie.

In de hoop dat het een tot ziens werd en geen afscheid werd begonnen wij aan onze reis. Na een vlucht van 2.40h en een autorit van Boekarest naar Babadag van bijna 4.00h werd het bij aankomst snel duidelijk dat het een reis werd van afscheid. Vader lag op bed en sprak niet meer, zijn blik in zijn ogen dat ik binnenkwam zal ik nooit meer vergeten en staan gekerfd in mijn ziel. Op dinsdag 15 april heeft hij het tijdelijk verlaten en mocht hij opgaan naar zijn Heer en Heiland wetende dat zijn reis is naar het Nieuw Jeruzalem. Verdrietig en gebroken, maar de herinneringen aan hem doen zoveel goed.

Wilt u mijn moeder en broer gedenken in uw gebed.

 

Hulp is en blijft nodig…..helaas ook voor de komende jaren

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

 

Vooruitblik op 2020:

*Mede door het coronavirus en de inreis beperkingen naar Roemenie zullen de projecten die in 2020 niet konden worden afgerond verschuiven naar 2021.

*Voedselpakketten actie zal vanuit Nederland, in samen spraak met de Roemeense stichting, worden gecoordineerd.

*Project Cearmurlia des Jos, wat bijna was afgerond, zal door de Roemeense stichting worden opgepakt en worden afgerond.

*Nieuwe aanvragen voor hulp en/of projecten worden bekeken op haalbaar heid en zullen door het bestuur worden besproken.

 

 

Stichting Babadag - Roemenie heeft de ANBI status en heeft het certificaat van het CBF

Stichting Babadag-Roemenie kijkt met een goed gevoel terug op 2019 en met vertrouwen vooruit naar 2020.

 

Een terugblik:

* Op de eerste dag van het nieuwe jaar bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van Bert Spaans op 74 jarige leeftijd. Bert was de drijvende kracht van stichting Hulp Oost Europa in Dordrecht. In de begin jaren van onze stichting hadden wij veelvuldig contact met Bert en heeft hij ons met veel dingen geholpen door zijn jarenlange Roemenië hulp.

* Per 01-01-2019 ging de prijs van een m3 met €1,76 omhoog. Een verhoging van 2,45% (exl.BTW). Ook het aanvragen van tolvrij in Duitsland, Oostenrijk en Hongarije werd met €25,= verhoogd. Aangezien onze stichting draait op giften en donaties wordt het steeds moeilijker om een transport te kunnen gaan doen. Wij hopen dat onze stichting u aan blijft spreken u ons hierin wilt blijven steunen.

* De muurschildering inclusief tekst, in de peuterspeelzaal die wij hebben kunnen helpen met het opknappen hiervan is af. De schoolbanken, die wij dankzij een gift konden aanschaffen waren inmiddels ook besteld. Deze zouden voor de opening bezorgd worden. De officiele opening stond gepland voor 21 februari waarbij ook de pers aanwezig zou zijn.

* In de eerste week van februari kregen wij van fruitkwekerij 't Keetje' weer een mooie partij stoofperen om te verkopen. Deze kwekerij biedt ons al vele jaren de peren aan om te verkopen, wat voor ons extra inkomsten zijn voor onze projecten in Babadag e.o

* 21 februari was de officiele opening van het klaslokaal aan de Henri Coanda school en wat was deze super mooi geworden. De kinderen konden hun ogen niet geloven. Een nieuwe vloer, nieuwe schoolbanken, alles opnieuw geverfd en onze eigen trots, de urreker vuurtoren, een prominente plek in deze klaslokaal. Namens de directeur, de leerkrachten en natuurlijk de leerlingen willen wij iedereen bedanken die op wat voor manier heeft mee geholpen om dit hele mooie project te kunnen hebben realiseren.

Onderstaand twee berichten van heel veel dank. Het eerste bericht is van Laura, ons contactpersoon tijdens dit project. De tweede is van de directeur van de 'Henri Coanda' school:

 - Great people from Urk the kids thank you from all their happy hearts for what you did for them. Thank you Adina & Teun for all your care for our kids! A dream became true also thanks to you and I read here a truth "the biggest gift is a kid smile" and the fact that " kids of today are the adults of tomorrow" Thank you so much!

 - Thank you Teun Leistra & Adina Leistra-Chilug for your involvement in our project! With your help, "Henri Coanda" College Tulcea has a wonderful classroom for the Preparatory Class next year!! Congrats for all your project aiming to help children! As you said, children are our future and what we give them now it is a chance for them to be better adults in the future! Our best regards, my friends! Our good thoughts to all the people in Urk/Netherlands! A piece of you with here with us, on the wall!

* Begin maart werden wij gebeld door de eigenaar dat er op 'onze' schuur, waar wij onze goederen mogen opslaan een bod was gedaan en deze zal naar alle waarschijnlijkheid worden verkocht. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat wij eind maart ons laatste transport zouden kunnen doen. En wat dan.... het zou het einde kunnen zijn van zoveel mooie transporten, elk transport met zijn eigen verhaal. In de loop der jaren is Stichting Babadag Roemenië een begrip geworden waar de mensen bij weten waar zij hun overbodige spullen kunnen brengen. Duizenden zakken kleding, honderden matrassen, bedden, meubels, speelgoed en andere goederen hebben wij in de afgelopen jaren mogen uitdelen onder de mensen van Babadag en e.o. Mede dankzij de transporten hebben wij mee kunnen helpen met bejaardentehuizen, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, scholen, kindertehuizen etc. En wat nu....in de afgelopen jaren hebben wij al diverse keren moeten verhuizen omdat een locatie waarin wij zaten werd verkocht. Stoppen is de gemakkelijkste weg en hebben wij geen druk meer, maar als wij weten wat wij met onze transporten kunnen betekenen voor al die mensen die onder armoedige omstandigheden leven is het geen optie...wij willen en moeten doorgaan!!

 ''Niemand kan iedereen helpen maar iedereen kan iemand helpen.''  Onze hoop was dan ook dat wij op kort termijn dan weer onderdak konden vinden om dit mooie werk voor te kunnen zetten.  

* Naar aanleiding van de mogelijke verkoop van de schuur waar wij onze opslag hadden, besloten wij op 6 maart in goed overleg met het bestuur dat wij na 30 maart TIJDELIJK STOPPEN zouden met het inzamelen van kleding en andere goederen. Hoewel wij ons bewust beseften dat wij vele gezinnen, instanties en anderen in Babadag e.o hiermee zouden teleurstellen, restte ons geen andere keuze. Kleding  en andere goederen bleef tot 25 maart welkom.

* Voor vrijdag 12 april stond er weer een grote bingo op het programma dat ook weer zou gehouden worden in de Ichtushof.
Opbrengst hiervan was bestemd voor de gehandicapten opvang in Zebil, een klein dorpje op 25 km afstand van Babadag.

* 30 maart hadden wij dan ons laatste transport.. Zoveel mooie spullen die wij weer een goede bestemming konden geven. Ook nu hadden wij een top ploeg die deze ochtend mee hielpen. Joop, Meini, Pieter, Jelle, Jacob, Lukas, Osman, Jan. Anna en Pieter super bedankt voor jullies onvoorwaardelijk steun en hulp al die jaren. Tiemen bedankt voor de locatie en alle hulp die wij van jou kregen. Super...en wat nu...voorlopig lasten wij een pauze in. In ieder geval tot na de zomervakantie, daar na zouden wij weer verder kijken. Met onze transporten hebben wij veel mensen kunnen helpen en vele projecten kunnen steunen, dit gaf zoveel voldoening. We willen graag hiermee verder gaan maar dan in een later stadium en wellicht een andere locatie.

* Woensdag 10 april arriveerde de vrachtwagen na een voorspoedige reis vroeg in de morgen in Babadag. Hier stond al een ploeg klaar om mee te helpen met het lossen. Het uitdelen en bezorgen van kleding en goederen kon beginnen.

* We mochten 12 april terug kijken op een hele mooie geslaagde avond. De Ichtushof zat goed gevuld. Dankbaar voor het geweldige mooie bedrag van €3052 voor het mooie project. Dank aan de winkeliers en bedrijven voor het beschikbaar stellen van de prijzen. Dank aan al diegene die deze avond waren gekomen. De vrijwilligers Marga, Liesbeth, Petra, Alice, Henny en Maria mede dankzij hun hulp en steun was deze avond meer dan geslaagd. Robert Korf, koster van de Ichtushof, bedankt weer voor de gastvrijheid.
Door het grote aanbod van prijzen hadden wij besloten om 14 juni het nog eens dunnetjes over te doen.

* Ondanks de ietwat mindere opkomst op de bingo van 14 juni, mochten wij toch terug kijken op een geslaagde avond. Deze avond mochten wij €1123,50 bijschrijven bij de €3052,= van de vorige bingo. Het totale bedrag voor het project Zebil kwam hiermee op  €4175,50. Een bedrag waar wij super blij mee waren. Heel veel dank ging uit naar alle winkeliers die een bijdrage hadden geleverd om dit project te doen slagen. Groot was onze dank naar de vrijwilligers toe voor hun interesse, tijd en energie. Zonder hun inzet was het ons niet gelukt.

* Op 14 juli kregen wij te horen dat de verkoop van de schuur voorlopig niet door zou gaan en wij er voorlopig nog een tijdje gebruik van mochten maken.
Wij zouden dan ook na de zomervakantie, begin september, weer met heel veel zin beginnen met het inzamelen van kleding en andere goederen.

* 8 augustus hebben wij het project Zebil bezocht. Wij werden door de directeur hartelijk ontvangen in zijn kantoor. Na het e.e.a te hebben uitgelegd kregen wij een rondleiding door de 2 gebouwen waar de bewoners zijn gehuisvest en wat heeft dit een indruk op ons gemaakt. Allereerst hoe directie en personeel met liefde, passie en toewijding over deze mensen praten. Anderzijds hoe zij met zeer beperkte middelen hun werk doen. De 126 mensen die hier verblijven hebben weinig activiteiten omdat de middelen en vooral het geld ontbreekt. Op een grote binnenplaats zouden zij graag een voetbalveld/basketbalveld willen creëren zodat er een activiteit ontstaat. In de ruime overkapping die bij een van de gebouwen staat, die geschikt is voor diverse activiteiten, staan geen tafels, banken of stoelen waardoor de bewoners er eigenlijk doelloos staan. In de groentekassen waar zij grotendeels hun eigen groente verbouwen ontbreekt het aan goed materiaal. Ook het interieur in de slaapkamers, de gemeenschappelijke ruimtes, de keuken, wasruimtes en kantoren zijn gedateerd. Een tv voor in een van de ruimtes zou al bij kunnen dragen aan een ontspanning voor deze mensen. Omdat de bewoners 24/7 op het terrein verblijven en hier niet of nauwelijks vanaf kunnen/mogen gaan is hun grootste wens om in de toekomst een personenbus te kunnen aanschaffen om met deze mensen ook buiten deze instelling diverse activiteiten te kunnen ondernemen. Om privacy redenen mochten wij op bepaalde ruimtes geen foto's maken. Ook het foto graveren van de bewoners was om deze redenen niet toegestaan. Al met al een grote investeringen. Dit project willen wij de komende 5 jaar gaan ondersteunen.  Wij denken dat wij hier samen, ook vanuit het bedrijfsleven op ons dorp hier een mooi en groot succes van kunnen maken.

* 50 jaar ACS Pescarusul een feest wat wij samen met de club op 19 augustus mochten vieren en waarbij Cristian met leeftijdsgenoten op het tournooi mocht spelen.
Pescarusul, een club waar plezier, respect en fairplay boven aan staat en waar kinderen door voetbal een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Een feest dat met vele inwoners van Sarichioi werd gevierd en wij door de burgemeester vriendelijk werden verwelkomd. Waardering voor hoe men binnen deze club met beperkte middelen omgaat. Respect voor Petre Gabriel Radu en Marian Bravu hoe zij deze club leiden en training geven aan de kinderen. Trots dat wij met onze stichting een klein steentje bij konden dragen en deze vereniging een donatie van €1000 mochten aanbieden.

* Ook op deze dag, 19 augustus, hebben wij weer voedselpakketten klaar gemaakt en uitgedeeld.
Ook dit jaar was het weer moeilijk om schrijnende situaties onder ogen te zien. Wat leven wij dan in weelde en kunnen wij toch weer blijven klagen.
In al die jaren dat wij nu in Roemenie komen is de oude oma die wij die middag hebben
  bezocht wel een van de ergste gevallen die wij hebben mee gemaakt. Deze oma van 88 jaar leeft van een heel klein pensioentje en heeft heel weinig om van te leven. Zij bid elke dag of de HEER haar alstublieft wilt thuis halen om dat dit leven geen menselijk meer is. Op straat wordt zij uitgescholden, na geroepen en met stenen bekogeld. Haar verhaal hoorden wij met tranen in onze ogen aan. Wat wij bij al deze mensen hoorden was dat hun rotsvast vertrouwen in hun geloof hun enigst houvast was.

* Ook met het project in Cearmolino de Jos gingen wij op 20 augustus door. Zo zou er die week worden begonnen met de voorbereidingen. Kozijnen voor de deur en ramen waren inmiddels binnen. De muren werden opnieuw worden gepleisterd. Er kwam een nieuw plafond in. Met het aanleggen van het water was al een begin gemaakt. De inrichting en aankleding van de woning zou vanuit het transport gebeuren.

* Na een aantal weken in Roemenië te zijn geweest, vertrokken wij 23 augustus weer naar Nederland.
Ook deze periode hebben wij met onze stichting weer veel mogen doen. Het uitdelen van voedselpakketten blijft altijd een feest. Hoe wij met "simpele" producten de mensen zo blij kunnen maken. Al is de situatie bij de ene familie of alleenstaande schrijnender als bij de ander. Omstandigheden die wij ons niet voor kunnen stellen en niet kunnen bevatten dat mensen anno 2019 nog zo kunnen/moeten leven. Hulp en gebed blijft voor deze mensen nodig. De voetbalvereniging Pescarusul in Sarichioi vinden wij een belangrijke project, waarbij kinderen door middel van voetbal zich zelf kunnen ontwikkelen. Wij zien ook dat het met de prestaties op school van deze kinderen beter gaat.  Ceamolino de Jos was een groot project wat wij met liefde hebben gedaan. En het resultaat mag er wezen. En dan Zebil...een heel mooi project dat wij de komende 5 jaar willen steunen. In deze instelling verblijven 126 (meervoudige) gehandicapte volwassenen en kinderen. De gebouwen zijn oud en heel gedateerd. De keuken was verouderd, deze willen wij in zijn geheel gaan vernieuwen. Afspraken hiervoor zijn al gemaakt. De aardappelschilmachine was reedsvervangen door een nieuwe. Voor op de recreatiezaal is een grote tv voor aangeschaft. Omdat er voor deze mensen weinig ontspanning is willen wij in de komende 5 jaar op de grote buitenplaats een voetbalveld/basketbalveld aan laten leggen. De grote overkapping veranderen naar een plek waar diverse activiteiten kunnen plaats vinden. Schommelbanken voor in de tuin. Ook de slaapkamers zijn oud en vloeren zijn kapot. Bedden zijn te klein of kappt. Ook hier willen wij wat aan gaan doen.
Zebil wordt hiermee onze grootste uitdaging.
Helaas was de tijd te kort om meer te kunnen doen, ook wat betreft bestellingen en aanvragen van diverse papieren.
Heel veel dank aan een ieder die ons op wat voor manier heeft geholpen.
Onze grootste dank gaat uit naar God die ons hierin elk jaar leidt. Zonder de zegen van Hem zijn en kunnen wij niets
vervangen door een nieuwe. Ook de tv's voor op de recreatiezalen waren besteld. Omdat er voor deze mensen weinig ontspanning is willen wij in de komende 5 jaar op de grote buitenplaats een voetbalveld/basketbalveld aan laten leggen. De grote overkapping veranderen naar een plek waar diverse activiteiten plaats kunnen vinden Schommelbanken voor in de tuin. Ook de slaapkamers zijn oud en vloeren zijn kapot. Zebil wordt hiermee onze grootste uitdaging. Dankbaar zijn wij voor de (financiele) hulp die wij voor dit jaar kregen voor diverse projecten. Onze grootste dank gaat uit naar God die ons hierin elk jaar leidt, Zonder de zegen van deze God zijn en kunnen wij niets.

* Na goed overleg, met bewoners en gemeente, hebben we in samenspraak met onze roemeense stichting op 18 september besloten om het huis, wat wij zouden gaan verbouwen, in zn geheel af te breken en opnieuw te gaan opbouwen. Er bleken teveel mankementen te zijn waardoor het verbouwen te veel geld zou gaan kosten. Nieuwbouw bleek naderhand de "goedkoopste" optie te zijn. Na alle goedkeuringen van de gemeente zijn er op 21 september de eerste materialen gekocht voor het project in Ceamurlia de Jos. Er is gelijk  een begin gemaakt met de fundering, waar zij die dag ook zullen beginnen met het plaatsen van de muren. Op 24 augustus werd het hoogste punt bereikt waar zij die dag ook zouden proberen om het dak te plaatsen om zo de aanbouw voor het weekend waterdicht te maken

* 10 oktober kregen wij van fruitkwekerij 't Keetje weer een mooie partij stoofperen aan geboden om te verkopen. In 2 dagen tijd hadden wij al 80 zakken stoofperen in voorbestelling.

* Een van onze projecten dit jaar was de gehandicapten opvang in Zebil. Aangezien dit een groot project is willen wij hier 4 tot 5 jaar voor uittrekken. Omdat er voor grotere aanpassingen/verbouwingen diverse vergunning nodig waren (deze zijn aangevraagd en lopen nog) hebben wij ons nu beperkt tot iets kleinere, in onze ogen ook belangrijke dingen. Zo hebben wij afgelopen zomer al een aardappelschilmachine twv €1000 aangeschaft.Omdat er voor deze mensen weinig of geen afleiding is kregen wij vanuit de directie de vraag of wij bij konden dragen voor televisies in de gemeenschappelijke ruimte en op diverse kamers van deze bewoners. In de week van 7 november zijn deze bezorgd en nog in dezelfde week geïnstalleerd.

* In dezelfde week kregen wij een nieuwe partij van 120 zakken stoofperen binnen. De opbrengst hiervan zou gereserveerd worden voor het project Zebil.

* Naar aanleiding van ons verhaal van 28 november in het Urkerland over de kerstpakketten actie die wij jaarlijks organiseren, kregen wij de vraag of wij meerdere mensen een tikkie konden sturen. Deze actie sloeg heel goed aan en dankzij financiele steun  konden wij 100 voedselpakketten laten maken.

*12 december kregen wij onverwachts een derde partij stoofperen aangeboden. Na een oproep op Facebook te hebben geplaatst waren wij in 1 dag de partij stoofperen alweer kwijt.

* 15 december waren de vrijwilligers druk bezig met het samenstellen van de Kerstpakketten. Er zijn zoveel mensen (ouderen) die het met een kleine uitkering moet zien te roeren. Mensen die s'avonds geen lichtje aan kunnen doen want het is onmogelijk om een energie rekening te betalen. Mensen die de donkere armoede elke dag opnieuw moeten beleven. Kerst is Licht en Wonder. 18 december zijn de voedselpakketten uitgedeeld.
De mensen waren door deze actie geëmotioneerd maar bovenal zeer dankbaar.

* Stichting Babadag-Roemenie blikt terug op een mooi jaar. Dankzij de hulp vanuit het bedrijfsleven hier op Urk, maar ook van buiten ons dorp is het ons gegung dit mooie werk te mogen doen. Bovenal dank aan onze HEER die ons hierin leidt vanuit Matteus 25

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

Vooruitblik op 2020:

* het eerst volgende transport zal medio april/mei vertrekken

* ACS Pescarusul Sarichioi

* Zebil (5 jaar)

* lopende projecten

* nieuwe projecten (deze worden door het bestuur bepaald)  

* voedsel pakketten actie (2x)

Jaarverslag 2018

 

Stichting Babadag- Roemenie kijkt met een goed gevoel terug op 2018 en met vertrouwen vooruit naar 2019.

 

Een terugblik:

* Eind december kregen wij van stichting "Din suflet la zambet",  het volgende schrijnende bericht over Talida. Talida was een jong meisje dat nog volop in het leven stond, zij hoopte in februari 8 jaar te mogen worden. Alleen was Talida ziek, heel ziek..en leed aan kanker. Zij had in haar jonge prille leven al veel chemokuren moeten doorstaan. Er was voor dit kind nog hoop op een behandeling die in Roemenië niet werd uit gevoerd.  Om iets voor Talida te kunnen betekenen en haar hoop te doen leven, zij was toch ook een kind van en voor de toekomst wilden wij diverse acties proberen te gaan organiseren.                               Het doel was  om voor Talida geld in te zamelen zodat zij de gewenste behandelingen zou kunnen krijgen.

* Begin januari hadden wij bijna dagelijks intensief contact met Cristina. Zij was de directrice van Stichting Din suflet la zambet. Wij hebben uitvoerig gepraat over de situatie waarin Talida zich bevond. Samen hadden wij hetzelfde gevoel dat wij Talida moesten helpen, op wat voor manier dan ook. Talida was nog zo jong.... En net als je dacht het lukt ons niet kregen wij super mooi nieuws te horen. Uit Italië kregen wij bericht van een oncoloog uit een ziekenhuis in Venetië dat zij Talida wellicht konden helpen. Een kans voor Talida ... misschien haar laatste?

*15 januari mochten wij op uitnodiging van Visafslag Urk ons verhaal over Talida komen vertellen. Door de verkoop van een kist vis werd het super mooie bedrag van bijna €5400 opgehaald wat door de directie werd afgerond naar €6000. Alle redenen voor dankbaarheid.

*Talida en haar ouders waren 17 januari 's nachts afgereisd naar Boekarest waar zij vroeg in de morgen waren aangekomen. Afhankelijk van de bloed analyses zou Talida de komende dagen aan haar laatste chemokuren beginnen. Als alles goed zou aanslaan zou zij begin februari kunnen  afreizen naar Turkije waar zij in Istanbul verder zou kunnen worden behandelt. Helaas werd de laatste chemokuur die Talida zou moeten ondergaan uitgesteld. Door een infectie aan haar tandvlees waren er die dag 2 kiezen bij haar getrokken.

*Een week later veranderde de situatie van Talida ...omdat de doktoren in Boekarest geen duidelijkheid verleenden  en de chemokuur uit wouden  uitstellen was er besloten dat Talida die woensdag al zou  vertrekken naar Turkije waar haar behandeling dezelfde dag al zal beginnen. Een tegenslag..... we hebben uitvoerig met Talida's moeder gesproken, zij was in de war en bang. Tijdens het telefoongesprek hoorden wij Talida huilen, zij had veel pijn aan haar oor, en dat raakt je.
Verdriet was groot maar dankbaar voor zoveel steun vanuit de Urker bevolking, juist in deze ontzettende moeilijke tijd. De volgende dagen ging het niet goed met Talida en de situatie kon  kritiek genoemd worden. Zij had hevige pijn, de vliegtuigmaatschappij wou hiermee geen risico nemen en daarom mocht zij niet mee met het vliegtuig.....er werd druk gezocht naar een alternatieve oplossing.

* Voor vrijdag 16 februari stond  een gezellige bingo gepland waarbij mooie prijzen waren te winnen.
Een greep uit de te winnen prijzen, kappersbonnen, slagersbonnen,bakkerbonnen, boodschappen tassen, juweliersbonnen, ontbijt voor 2 personen, bonnen van La Boutique, Babydroom, van Urk Voeding, Intratuin, Your Dream Gifts, Vershuys, Sportmassage van Kanjer, Coenen, Vishandel Baarsen en nog veel meer.
Klappers waren o.a all in diner voor 2 bij de Zeebodem en een stedentrip naar eigen keuze t.w.v €300.

* Voor de oude oma uit Ceamurlia de Jos, die haar rolstoel het  bijna begaf, hebben wij een nieuwe rolstoel kunnen regelen. De dankbaarheid was zeer groot

* De laatste week van januari was voor Talida een heftige week geweest. Een ontsteking aan haar kaak, daarna aan haar oor, hadden de reis naar Turkije niet mogelijk gemaakt.
De artsen konden ook geen toestemming geven voor vervoer omdat Talida ook veel pijn had.
Na een zware antibiotica kuur, pijnstillers en vele andere middelen die homeopathische dr. Danilescu had voor geschreven ging het gelukkig weer wat beter met Talida.
De tumor was helaas wel gegroeid maar waren er gelukkig geen uitzaaiigen.

*16 februari de avond van de bingo, en wat was het geweldig...super....niet verwacht.
Alle dank aan GOD voor deze mooie avond.
We mochten  terug kijken op een hele mooie geslaagde avond. De Ichtushof zat goed gevuld en de bijzaal moest er zelfs bij betrokken worden. Dankbaar voor het geweldige bedrag van €3250. Mede dankzij de winkeliers, die zelfs spontaan prijzen aanboden, en de vrijwilligers Marga Kater, Gerdie Brouwer, Jannie Romkes, Dea Jelies, Liesbeth Post, Nezia Kramer, Alice ten Napel, Henny Hakvoort, Lub Kramer en Evert de Vries was deze avond meer dan geslaagd. Dank aan al diegene die deze avond zijn gekomen. Ook dank aan Robert Korf, koster van de Ichtushof, voor zijn gastvrijheid.

 

*Het eerste transport van dit jaar stond gepland voor 14 april.

 

* 18 maart werden wij benaderd door een programma medewerker van het RTL4 programma Lifestyle Experience.
Zij  zouden een programma maken over lokale goede doelen en hiervoor kwam onze stichting Babadag-Roemenie in aanmerking.
Na een goed gesprek waarin werd uitgelegd wat de bedoeling was en hoe de uitzending er uit zou zien klonk dit zeer belovend en waren wij heel enthousiast.
Wij zouden onze stichting Babadag-Roemenie aan een heel groot publiek kunnen voor stellen.
Een cameraploeg zou tijdens het laden van het transport komen filmen en beelden vanuit Babadag zouden in het programna worden verwerkt.
Wij zouden de mensen een kijkje achter de schermen kunnen laten zien.
We namen afscheid en zouden per mail een bevestiging van ons gesprek en meer informatie krijgen.
Het bedrag dat aan onze stichting zou worden door berekend was voor ons niet haalbaar omdat wij afhankelijk zijn van giften en wij dit bedrag nooit konden betalen.
Het zou mooi zijn geweest als wij via een televisie programma ons werk hadden kunnen laten zien. Het is in ieder geval wel een leuke ervaring dat een televisie programma je benadert

 

* Pasen wordt in Roemenie en in diverse andere landen een week later gehouden dan bij ons. Vrijwilligers van onze Roemeense stichting hadden in de eerste week van april tientallen paas pakketten gemaakt. Een pakket gevuld met diverse soorten producten en fruit. Ook aan het traditionele roemeense paasbrood was gedacht.

* 14 april mochten wij weer een (deel)transport doen naar Babadag e.o. Even voor 8 uur deze ochtend arriveerde de vrachtwagen en druppelden de vrijwilligers binnen. Ook nu weer hadden wij weer een super ploeg.Joop van Slooten, Simon Weerstand, Koert Hakvoort, Evert de Vries, Lub Kramer, Herman de Vries, Willem Wakker, Pieter en Anna ten Napel super bedankt voor jullies hulp. Mede dankzij jullie was de klus in 3 uur geklaard en konden wij 50M3 laden. Helaas waren er nog veel spullen blijven staan mede door het aantal M3 wat wij konden laden maar ook mede door de financiële middelen. Een transport kost toch gauw tussen €1500 en €2000 .

*Het transport arriveerde 27 april na enig oponthoud een dag later dan de planning woensdagavond om 11 uur aan in Babadag. De volgende morgen vroeg stond al een ploeg klaar om te helpen met het uitladen. Veel spullen waren al zo gemerkt dat deze apart gezet konden worden hetzij voor het kindertehuis, de school, de psychiatrie, het bejaardenhuis en de 24h post. Deze instellingen steunen wij al vele jaren. Heel veel kleding konden wij uitdelen onder de lokale bevolking. Ook nu weer was het een geslaagd transport.

*Een van onze projecten deze zomer was het mee helpen met het opknappen, bewoonbaar maken van de woning van de oma die wij begin februari konden helpen met een rolstoel.
Deze oma woonde nu nood gedwongen in bij familie in een veel te kleine kamer.
Zij komt niet in aanmerking voor opname in een bejaardentehuis omdat haar pensioen veels te laag is en zij onmogelijk deze kosten kan betalen.

*Vrijwilligers van onze roemeense stichting zijn op 16 mei begonnen met het opknappen van het huisje van de oma die wij deze zomer zouden gaan helpen. Er was een betonnen vloer gestort (deze oude vrouw leefde voorheen op klei) het dak was gerepareerd en zijn er kozijnen geplaatst.

*Op 31 mei konden wij vermelden dat onze stichting Babadag-Roemenie de juiste mensen hadden gevonden die onze financiële kant zouden gaan behartigen. Zij gaan binnen onze stichting tevens de rol vervullen van kascommisie. Wij willen Jan Weerstand en Martine Hakvoort heel hartelijk bedanken voor het werk dat zij al hebben gedaan en hopelijk nog vele jaren voor onze stichting mogen en willen doen.

*23 juni was het 5 jaar geleden dat wij onze stichting Babadag-Roemenie officieel bij notaris Steenhuis vast hebben laten leggen. Zijn wij begonnen met hele kleine dingen nu 5 jaar later hébben wij dankzij uw hulp zoveel mooie grote projecten kunnen realiseren. 16x hebben wij een (deel)hulptransport mogen doen. Zonder uw hulp en de vrijwilligers hadden wij dit nooit kúnnen doen.

*Na een lange weg te hebben gegaan kregen wij op 29 juni het volgende bericht,                     ''Gefeliciteerd! Uw organisatie is met positief resultaat door de initiële toetsing gekomen."              Stichting Babadag-Roemenie heeft nu het officiele keurmerk van het CBF en staan wij geregistreerd als een erkend goed doel.

*16 augustus hebben wij op uitnodiging van Petrica de wedstrijd Sarichioi tegen Galati bijgewoond. Een hele leuke wedstrijd die Sarichioi helaas verloor met 6-0. In de rust en na de wedstrijd vertelde Petrica over "zijn" jongens. Hoe zij toch met beperkte middelen grote prestaties behalen. Een man die met passie, hartstocht maar vooral met heel veel liefde voor deze kinderen zich inzet. Voor kinderen die uit arme gezinnen, gebroken gezinnen komen. Zonder de passie van Petrica zouden deze kinderen doelloos zijn en vooral op straat leven. Nu voelen zij zich gewaardeerd naar de toekomst toe. Respect voor Petrica en zijn begeleiders naar deze kinderen.

*Het project dat wij in april zijn begonnen,het verbouwen van de woning van de bejaarde vrouw, hebben wij op 20 augustus bezocht. Wij hebben kunnen zien dat hulp daadwerkelijk helpt.
Het huis voor deze oma is verbouwd naar een mooie tochtvrije woning.

*27 augustus konden wij de voetballers van Sarichioi verrassen met cheque van €1000. Dit bedrag dat door donaties was opgehaald is voor de aanschaf van de nieuwe bus waarmee de voetballers naar diverse tournooien kunnen gaan.

*Van Klif18 kregen wij 15 september voor de voetballertjes van Sarichioi een hele leuke verassing. Zij gaven voor alle voetballertjes (40) een drinkbidon en een rugzak kado...hoe leuk is dat, deze verassing gaat mee met het transport van 29 september.

*Van het Roemeense bedrijf van Dayseaday, Dayseaday Romania, kregen wij 20 september de toezegging voor het resterende bedrag voor de aanschaf voor het busje voor de voetballertjes van Sarichioi. De laatse

jaren krijgen wij veel steun en hulp vanuit het Urker Roemeense bedrijf en helpen zij ons financieel met diverse projecten.

*29 september was ons laatste transport van dit jaar. En nu ook weer een super ploeg die mee hielp. Lub Kramer en Evert de Vries , de 2 mannen die er al bij zijn vanaf ons eerste transport. Super bedankt jongens Joop van Slooten , Koert Hakvoort, Simon Snoek, Jacob Bakker, Jan van de Berg en Jelle Ekkelenkamp bedankt voor jullies hulp.

*Begin oktober kregen wij van fruitkwekerij 't Keetje weer een mooie partij peren om te verkopen.                            Ook de maanden november en december werden er peren verkocht. In totaal verkochten wij bijna 1200 kg peren..

*De vrachtwagen is 12 oktober in de loop van de middag, na een voorspoedige reis, aangekomen in Babadag. Vrijwilligers stonden klaar om de 77 m3 te lossen.

*In de vroege morgen van 6 november bereikte ons het trieste bericht dat Talida een paar uur eerder was overleden. Talida had heel veel pijn en verlangde naar rust. Wij mogen troost vinden dat Talida haar rust heeft gevonden bij haar Verlosser.

*Dankzij spontane donaties voor de naschoolse opvang konden ze eind november  een begin maken met het opknappen hiervan. Als dank en verassing zal onze vuurtoren een mooie plek krijgen op de muur.
Een plaatselijk kunstenaar zal deze op één van de muren schilderen. Zo krijgt deze opvang een Urker tintje.

*13 december kregen wij van de organisatie en de vrijwilligers van de wintermarkt in de Poort een heel  mooie bedrag wat zij voor onze stichting die dag hadden opgehaald. Een deel hiervan zal besteed worden aan kerstpakketten en de rest zal worden gereserveerd voor projecten in het komende jaar.

*Vlak voor de kerstdagen zijn de eerste kerstpakketten gemaakt en uitgedeeld. Altijd weer een speciaal moment. De dankbaarheid van deze mensen is onbetaalbaar.

*Stichting Babadag-Roemenie blikt terug op een mooi jaar. Dankzij de hulp van bedrijven hier op Urk maar ook van buiten ons dorp is het ons gegund om dit mooie werk te mogen doen. Ook heel veel dank aan al de mensen die ons de spullen geven voor een transport.

Hulp is en blijft nodig....helaas ook nog voor 2019.

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

Vooruitblik op 2019:

*het eerst volgende transport zal medio april/mei vertrekken

*de peuter en basisschool van Babadag

*de 24h post van Babadag

*nazorg voor de gezinnen die wij helpen

*ACS Pescarusul Sarichioi

*Lepradorp Tichilesti                                *projecten die wij hebben gerealiseerd.

Jaarverslag 2017

 

Stichting Babadag- Roemenie kijkt met een goed gevoel terug op 2017 en met vertrouwen vooruit naar 2018

 Een terugblik:

*Dankzij de acties van het Haventje van Urk en Havenzicht , allerlei klusjes in het dorp de kinderen toch het beste te kunnen geven. Deze vrouw staat in het dorp bekend als een hardwerkende schone vrouw. De armoedige situatie thuis laat echter te wensen over. Dit gezin (over) leeft zonder stroom en water. De conditie van het huis waar zij in leven is zeer zorgelijk. De zorg voor dit huis is zo groot dat het de vraag is of het deze winter doorstaat. Dit gezin willen wij in het komende jaar gaan helpen. Helpen aan een veilige onderkomen voor moeder, kinderen en kleinkind. wegens het niet doorgaan van het benefietdiner in 2016, konden wij in de maand januari nog vele voedselpakketten uitdelen.  Het benefietdiner werd verpaatst naar februari.

*Begin januari kwamen wij ook voor het eerst in contact met een gezin in Ceamurlia de Jos. Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder met 4 kinderen. Een tweeling van 14 jaar, een meid van 16 jaar en een meid van 18 jaar. De oudste meid is eind vorig jaar bevallen van een meisje. De vader van dit gezin is jaren geleden door de moeder de deur uitgezet vanwege grote alcohol problemen. De moeder heeft sindsdien de volledige zorg op zich genomen en  door allerlei klusjes in het dorp de kinderen toch het beste te kunnen geven. Deze vrouw staat in het dorp bekend als een hardwerkende schone vrouw. De armoedige situatie thuis laat echter te wensen over. Dit gezin (over) leeft zonder stroom en water. De conditie van het huis waar zij in leven is zeer zorgelijk. De zorg voor dit huis is zo groot dat het de vraag is of het de winter zou door staan. Dit gezin willen wij in het komende jaar gaan helpen. Helpen aan een veilige onderkomen voor moeder, kinderen en kleinkind.

*26 januari kregen wij te horen dat de opa die wij vorig jaar hadden geholpen met het verbouwen van hun appartementje, op 86 jarige was overleden. Na ons laatste bezoek ging zijn gezondheid snel achteruit. Wij denken aan zijn vrouw die alleen achterblijft. Haar zullen wij blijven helpen en steunen.

*De nieuwe datum van het benefietdiner werd vast gesteld naar 10 februari (biddagweek)

*Het Benefietdiner had het super mooie bedrag van €1530 opgeleverd. Dankzij de actie in december van het Haventje en Havenzicht konden wij in de maanden december en januari voedselpakketten uitdelen aan vele gezinnen. Een deel van het bedrag van het Benefietdiner werd besteed aan voedselpakketten en ander deel werd besteed aan het kopen van brandhout. Temperaturen waren in februari nog steeds ver onder het vriespunt. De rest wat overblijft werd gereserveerd voor onze projecten aldaar. Wij willen onze gasten bedanken die deze avond hebben doen slagen. Henk-Jan de Raat en zijn personeel voor de gastvrijheid. Evert de kok met zijn team voor het heerlijke eten. Bert Hakvoort voor zijn hulp en advies. Okke Kramer van de Albert Heijn, Peter Gnodde van Top Fish, Marga Kater van het Vershuijs, Frank Dirks van Talisman Traders, Marret Snoek van Lumme&Luppien, Bertus Brouwer van Bonesca, Sjoerd Baarsen van Rijschool Urk, Frans Lucas Brouwer van Varia Vis, de Oude Bakkerij, Ruud Verstegen van Dax Transport, Meindert Kramer van de Bolder, kapsalon Klein Knip en Inge Bruijnooge-Dekker van Adri&Zn.  Heel veel dank aan aan deze sponsoren.

*Eind februari werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van Geert Snijder op de jonge leeftijd van 48 jaar. Veel heeft hij voor onze stichting gedaan. Wij denken aan zijn vrouw, kinderen en verdere familie.

*Op de valreep van februari kregen wij nog een partij van meer dan 100 zakken peren. Deze vonden weer gretig aftrek. Onze perenactie blijkt al enkele jaren een groot succes te zijn. Wij willen Jan de Boer hier voor dan ook hartelijk bedanken

*In maart mochten wij op uitnodiging van Talma Haven een presentatie geven aan de bewoners van deze zorginstelling. Wij mochten terug kijken op een zeer geslaagde ochtend.

*22 april was ons eerste transport van dit jaar. Alweer ons 15e, zij het een volle vrachtwagen dan wel een deel transport. Weer heel veel mooie spullen gingen op weg naar Babadag. Dankzij de hulp van Hessel van Urk Pieter en Anna ten Napel Dirkje de Boer en Johan Boomsma werd de klus toch nog snel geklaard. Ook Tiemen Kramer willen wij bedanken voor het gebruik mogen maken van de heftruck.

*Binnen het bestuur van onze stichting Babadag Roemenië heeft een wisseling plaats gevonden. Klaas Tol heeft vanwege te drukke werkzaamheden zijn functie als penningmeester beschikbaar gesteld. Deze functie zal nu over genomen worden door Herman Stam. Wij willen Klaas bedanken voor zijn advies en hulp aan onze stichting.

*4 mei arriveerde het transport in Babadag. De spullen waren al zo gemerkt dat het makkelijker werd om deze te verdelen. Het nieuwe speelgoed dat wij dankzij een donatie hadden gekregen van de Regenboogschool werd verdeeld tussen peuter en kleuterschool.

*van de familie uit Bacau die wij hadden geholpen kregen wij het trieste bericht te horen dat de broer van Felicia door een ongeval in coma was geraakt. Adrian was toen pas 39 jaar.... Hij werd opgenomen in het ziekenhuis maar door dat hij niet verzekerd was is hij daar ook weer snel  ontslagen uit het ziekenhuis. Hij had verschillende ernstige diagnoses die zeer zorgwekkend waren . Door de doktoren zijn bovendien een gebroken rib en hepatitis C geconstateerd. Hij had heel veel pijn en werd op dat moment verzorgd door zijn zus en tante. Dus op dat moment geen geschikte zorg voor hem. Met financiele steun hebben wij dit gezin geholpen.

*Leek het de laatste weken goed te gaan met de gezondheid van Adrian, hij kreeg thuiszorg en fysio mede gefinancieerd door onze stichting Babadag Roemenië, maar hij werd  getroffen door een aanval. Zijn situatie verslechterde en raakte hij weer in coma. Hij kreeg op dit moment een zware antibiotica kuur. De familie wachte in spanning en vrees zijn ontwikkeling af. Hulp bleef nodig voor deze familie die al in zeer armoedige omstandigheden leefden.

*In de maand juni hadden wij bijna dagelijks contact met Felicia. Zij was de oudere zus van Adrian. Met de situatie van Adrian ging het niet goed. De doktoren waren uitbehandeld en en gaven weinig kans op herstel. Hij werd ontslagen uit het ziekenhuis en werd  thuis bij zijn moeder, zij was 70 jaar, verder verzorgt. De reden dat hij niet bij Felicia verzorgt kon worden is dat hij ook leed aan hepatitis C en dat dit gevaarlijk kon zijn voor de kleine kinderen. Stichting Babadag Roemenië kon, dankzij donateurs, voor een paar maanden zijn ziektekostenverzekering betalen. Voor Adrian zou het beter zijn dat hij werd opgenomen in een centrum voor chronische ziektes. Hier zou hij de geschikte zorg kunnen krijgen die hij nodig had. Het was zeer triest en pijnlijk voor de familie dat zij zich hier in bevonden.

*Adrian werd in de kliniek heel goed verzorgd. Hij was wat rustiger geworden doordat hij minder pijn had en toonde beetje bij beetje weer wat meer eetlust. De doktoren hadden echter geconstateerd dat het zicht uit zijn linkeroog zo goed als verdwenen was. Hier was ook verdere behandeling voor nodig.

*in augustus kregen wij naar aanleiding van een oproep voor een rolstoel een splinternieuwe rolstoel aangeboden. Ook hierin zagen wij weer zegeningen van boven op hetgeen wij doen. Stichting Babadag Roemenië spreekt steeds meer mensen op Urk, maar ook daar buiten, aan ook omdat wij zorgen dat de spullen die wij krijgen ook daadwerkelijk op de juiste bestemming terecht komt. Wij staan dicht maar ook tussen de mensen in. Hulp die wij bieden staat voor 100%. Steun en hulp van buitenaf is daarom voor ons zeer belangrijk.

*de situatie van Adrian bleef onveranderd. Het was in ieder geval niet verslechterd en dat was het goede nieuws. De zorgen bleven wel omdat Adrian voor de rest van zijn leven verzorgd zou moeten worden. Omdat de gezondheidszorg hier op heel veel punten te wensen overlaat was dat best zorgelijk. Hoe zou het Adrian over 1 à 2 jaar vergaan? Wij hadden dankzij hulp kunnen regelen dat Adrian tot eind augustus in de kliniek mocht verblijven. Hier werd hij super verzorgd en kreeg hij de hulp die hij nodig had. Hierna zou hij de kliniek moeten verlaten. Vanuit Roemenië probeerden wij of Adrian in aanmerking zou kunnen komen voor een uitkering. Hiermee zouden sommige problemen al kunnen worden opgelost.

*Tijdens ons verblijf in augustus  hebben het wij gezin in Ceamurlia de Jos bezocht. Het is onmenselijk dat mensen zo (moeten) leven. Geen stromend water geen elektrische tijd. Niet weten wat de volgende dag voorhun  zal brengen. Dit gezin hebben wij vorig jaar geholpen met kleding, voedsel, eten en andere aanpassingen. Dit jaar moest er echt wat gebeuren. Voordat de strenge winter weer komt. Het huis dient in eerste plaats waterdicht en tochtvrij worden gemaakt

*Met de hulp van onze roemeense stichting en de oproep die wij deden op facebook (10 bedrijven konden vinden die garant wouden staan voor €200) konden wij beginnen aan een van onze grote projecten. Mede dankzij een particuliere gift van €500 konden wij dit gezin ook aan laten sluiten op het water netwerk.

*Mede dankzij de gift die wij kregen aan het eind van de tentenkamp van buurtvereniging MitunKanger konden wij voor veel kinderen weer een tas klaar maken met schoolspullen die zij nodig hadden voor het komende schooljaar. Ook voor alle kinderen konden wij een tasje klaar maken met wat lekkers er in.

*In de eerste 3 weken van augustus hebben vrijwilligers heel veel werk verzet bij het gezin in Ceamurlia de Jos. Zo is het complete dak, het was bedekt met riet, verwijdert, zijn er nieuwe stevige spanten geplaatst. De muren zijn rondom volledig geisoleerd. De deuren en ramen zijn vernieuwt en is er ook een nieuwe babykamer bij gekomen. Een gigantisch groot project dat dankzij  Oceanis Seafood/Dayseaday en de vele giften kon worden gerealiseerd. Dit gezin gaat de winter in een tochtvrij en goed geisoleerd huis tegemoet.

*Op 27 augustus bereikte ons het droeve bericht dat Adrian op de leeftijd van bijna 39 jaar was overleden. Adrian was tot zijn einde, mede dankzij uw hulp, heel goed verzorgd in de kliniek waar hij verbleef. Wij gedenken zijn familie met dit grote verlies maar wij mogen weten dat Adrian is verlost en is opgenomen in Zijn heerlijkheid. .

*Nog vaak denken mensen dat onze Stichting Babadag Roemenië gerelateerd is aan de stichting van Jan Gerssen, Stichting Blijvende Hulp Voor Roemenië. Deze stichting heeft zijn "werkterrein " in de omgeving van Tirgu Mures e.o. De afstand Tirgu Mures-Babadag is ruim 500 km. Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië doet ook ontzettend veel goed werk in Roemenië en kunnen wij nog heel veel van leren. Beide stichtingen hebben een goede verstandhouding en helpen elkaar waar zij kunnen. Zo hebben wij Jan nog geholpen aan tijdelijke opslag toen zijn container gekeurd moest worden. Ook onderling hebben wij elkaar geholpen aan spullen die de een dat op dat moment het meest kon gebruiken. Jan Gerssen is gestopt met het inzamelen van kleding, iets wat hij altijd liefde en toewijding heeft gedaan. In de loop der jaren heeft hij duizenden kilo's kleding verzameld en verwerkt. Diep respect hiervoor.

*21 oktober hebben wij weer een mooi transport mogen doen en wat hadden we een super groep vrijwilligers.Hessel, Jacob, Herman, Jan, Paulus, Bram met hulp, Robin, Joop super bedankt voor jullies hulp. Het transport is weg...de schuur zo goed als leeg. We zijn al weer druk bezig met het regelen voor een komende transport

*Helaas konden wij dit jaar niet aan peren komen. De oogst was te mager en daar door de prijzen te duur. Voorgaande jaren was onze peren actie altijd een groot succes. Met de opbrengst hiervan konden wij altijd een deel van onze projecten financieren. Dit valt jammer genoeg nu weg. Wij zijn aan het brainstormen voor een alternatieve actie om zodoende toch bepaalde projecten te kunnen afronden.

*2 november arriveerde het 2e transport van dit jaar in Babadag. Ook nu stond er weer een ploeg klaar om mee te helpen met het uitladen van de vrachtwagen. Ook onze vaste chauffeur Relu reed de komende dagen af en aan.

*Vele jaren mochten en konden wij in de december maand voedselpakketten laten maken en uit laten delen aan gezinnen die hiertoe niet in staat waren. Gezinnen die ver onder de Europese armoede grens leefden. Met de voor ons hele normale boodschappen konden wij deze gezinnen helpen en hun een voedselpakket geven. Het gevoel geven dat ook zij deze dagen niet alleen zijn. Voor de kinderen maakten wij kleine pakketjes met de lekkerste dingen en een kadootje die zij koesterden als de grootste geschenken.Nu wij dit jaar geen peren konden verkopen en het ons nu ook niet lukte om een benefietdiner te kunnen gaan organiseren viel er een behoorlijke financiële bron weg. Gezinnen die wij moesten teleurstellen...de glimlach van een kind die er dan niet was. Via Facebook deden wij een oproep actie dit toch te kunnen gaan realiseren. Hier werd massaal op gereageerd en konden wij met een bedrag van €1250 weer vele pakketten laten maken en uitdelen.

*Vlak voor de feestdagen werden wij benaderd door stichting "Din suflet la zambet" uit Tulcea (+/- 40 km vanaf Babadag). Deze stichting houdt zich bezig met kinderen met het syndroom van down en kinderen met autisme. Ook helpen zij kinderen die kanker hebben. In eerste instantie zal het gaan om kleding, speelgoed, dekens en andere gangbare spullen. Vanaf volgend jaar gaan wij meer met deze stichting samenwerken en zullen wij meer betrokken worden in bepaalde situaties.

*Stichting Babadag-Roemenie blikt terug op een mooi jaar. Dankzij de hulp van bedrijven hier op Urk maar ook van buiten ons dorp is het ons gegund om dit mooie werk te mogen doen. Ook heel veel dank aan al de mensen die ons de spullen geven voor een transport.

Hulp is en blijft nodig....helaas ook nog voor 2018.

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

 

Vooruitblik op 2018:

*het eerst volgende transport zal medio april/mei vertrekken

*de peuter en basisschool van Babadag

*de 24h post van Babadag

*nazorg voor de gezinnen die wij helpen

*het verder onderzoeken van een inloophuis voor naschoolse opvang en het bieden van opvang voor alleenstaanden en bejaarden. Wegens de strenge regelgeving en de benodigende papieren hebben we dit voorlopig moeten stop zetten.

*het  uitbreiden van gezondheidszorg van bejaarden

*samenwerking met stichting "Din suflet la zambet"

*projecten die wij hebben gerealiseerd.

Jaarverslag 2016

 

Stichting Babadag-Roemenie kijkt met een goed gevoel terug op 2016 en met vertrouwen vooruit op 2017.

Een terugblik:

* Begin maart kregen wij te horen dat de schuur aan het Foksdiep, die wij pas gebruikte voor onze opslag, na 3 jaar leeg te hebben gestaan werd verkocht. Voor ons  een flinke domper want in een korte tijd waren wij al 3x van locatie verandert.

Omdat wij in oktober ook al een transport hadden gedaan (ook vanwege nood gedwongen verhuizing van locatie) en er op dat moment financieel niet aan toe waren om alweer op kort termijn een transport te doen hebben wij contact opgenomen met Johan Boomsma, hij is de transportplanner van Stichting Humanitaire Hulptransport Oost Europa en zij verzorgen onze transporten naar Babadag. Zij hebben ons hier in enorm geholpen en er voor gezorgd dat wij een transport konden doen.

De overige spullen die bleven staan mochten wij tijdelijk opslaan bij aannemingsbedrijf L. Post&Zn. Omdat ook Jan Gerssen van Stichting Blijvende Hulp voor Roemenie hier tijdelijk zijn spullen opsloeg waren er 2 stichtingen onder 1 dak. Al gauw bleek dat dit niet werkte.

Via via kwamen wij in contact met Tiemen Kramer, mede eigenaar van de Eerste Urker Palingkwekerij, en hij bood ons onderdak aan. Tot eind 2016 mochten wij deze ruimte gratis gebruiken en vanaf januari 2017 betalen wij een redelijke huurprijs.

* In april kregen wij van de belastingdienst het bericht dat Stichting Babadag-Roemenie met ingang van  01-01-2017 officieel was aan gemerkt als Algemeen Nut  Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is mede hierdoor  in de meeste gevallen aftrekbaar.

Een van onze projecten die wij in de zomer ten doel hadden gesteld was het helpen bij een gezin die ver onder de armoede grens leefden. Hun huis was gedeeltelijk ingestort en met de winter in aankomst was het noodzakelijk dat het weer enigszins bewoonbaar werd. Wij hebben toen een bouwsteenactie opgezet, voor €5 kon men symbolisch 1 bouwsteen kopen. Een actie die groot succes werd. Dankzij een plaatselijk bedrijf dat 1000 ''bouwstenen'' kocht konden wij het groot aanpakken.

Voordat de noodzakelijk papieren voor het (ver)bouwen  in orde waren kwamen er twijfels. Opeens begonnen verschillende partijen te claimen recht te hebben op de grond dan wel op het huis Nergens stond officieel beschreven wie eigenaar was/is. Na lang beraad met onze advocaat, notaris en mensen van kadaster hebben wij besloten om (voorlopig) af te zien van te (ver)bouwen en daarom een  eigen stuk grond  (300 m3) te gaan aankopen.  Het gezin hebben wij wel met de nodige aanpassingen geholpen maar niet met de verbouwing die wij voor ogen hadden.

* Tijdens ons verblijf in Roemenie hebben wij weer veel gezinnen mogen helpen en veel voedselpakketten uitgedeeld. Een gezin, waarvan de vader door suikerziekte zijn ene been was verloren, hebben wij geholpen met de nodige voorzieningen in huis.

Een groter project werd de hulp aan een bejaard echtpaar van 83 en 86 jaar. Zij leefden onder hele moeilijke omstandigheden in een kleine flat 4 hoog. Hun uitkering (AOW) van €50 was bij lange na niet genoeg om van te leven.  Thuiszorg zoals bij ons is daar niet aanwezig. Doordat zij op 4 hoog leefden en moeilijk ter been waren vereenzaamden deze mensen.  Hun (te) kleine appartement hebben wij volledig aangepakt.

Zo werd het ligbad vervangen door een douche, het hele appartement  kreeg een nieuwe verflaag. Kwam er nieuw zeil. De rookkanalen werden schoongemaakt en/of vernieuwd, er kwam een nieuwe speksteen kachel. Het keukentje werd opgeruimd en schoon gemaakt. En kwam er tenslotte een heel nieuw stevig bed.

Het was een grote klus maar met heel veel liefde gedaan. De dankbaarheid van deze mensen was zo groot. Na ons vertrek uit Roemenie ging de broze gezondheid van de oude man steeds meer achteruit. Begin januari kregen wij het bericht dat ''opa'' was overleden. Wij denken aan zijn vrouw en zullen haar zeker blijven helpen.

*In september kregen vanuit een klein plaatsje in de buurt van Bacau een brief van een bezorgde moeder. Zij vroeg onze hulp voor haar kinderen. Het gezin bestaat uit vader, moeder en 6 kinderen. 18 jaar geleden hebben zij 2 kinderen verloren door brand in hun huis en 8 jaar geleden verloren zij hun 11 jarig zoontje doordat hij werd geelektrokuteerd. Voor hun een hele zware tijd. Op dit moment leven zij onder hele arme omstandigheden.

Wij hebben contact opgenomen met Saskia Verdoes, zij is ons contactpersoon in Bacau. Zij heeft de situatie daar ter plekke bekeken. Ook voor dit gezin zijn wij een actie begonnen, het inzamelen van schoolspullen, kleding, voedsel, schoenen, toilet artikelen. Al deze spullen zijn met een deeltransport van Johan Boomsma mee gegaan.  Ook financieel heeft Stichting Babadag-Roemenie dit gezin bij gestaan met de nodige aanpassingen in hun huis. Door de vele schimmels die in het huis waren zijn alle muren opnieuw geisoleerd. Zijn er nieuwe kozijnen gekomen en is ook hier een nieuwe kachel geplaatst. Bij dit project had Saskia Verdoes de leiding en hield zij ons op de hoogte.

*Eind oktober hadden wij ons tweede transport van dat jaar. Ook nu weer gingen er heel veel spullen mee. Omdat ook de eisen in Roemenie, wat betreft hulptransporten, strenger zijn geworden en onze stichting in Roemenie zelf nog niet officieel was stond onze vracht bijna 4 uur stil. Een invoer nummer waar wij de voorgaande jaren nooit geen  problemen mee hadden gehad bleek niet te kloppen. Na langdurig bellen met Nederland als ook onze personen in Roemenie mocht de vrachtwagen uiteindelijk door.

*November was voor ons een bijzondere maand. Onze Roemeense stichting Asociatia Pentru Ajutor  Umanitar  Urk Babadag werd een feit. Mede dankzij de hulp van Oceanis Seafood/Dayseaday kunnen wij nog snellere hulp verlenen  en door de financiele hulp grotere projecten aan pakken.

In november moesten wij ook de beslissing nemen dat het jaarlijks benefietdiner niet door zou gaan  wegens te weinig aan meldingen. Dit besluit had wel het gevolg dat wij dit jaar geen kerst/voedselpakketten konden maken en uitdelen.  Besloten werd om dit te verplaatsen naar februari 2017. De directie van Havenzicht en het Haventje van Urk hoorde van dit besluit en kwam met het idee om acties te gaan organiseren om toch de kerst/voedselpakketten te kunnen uitdelen. Het leverde het mooie bedrag van €2000 op. Meer dan 100 pakketten zijn in de maanden december en januari uitgedeeld.

*Stichting Babadag-Roemenie blikt terug op een mooi jaar. Dankzij de hulp van bedrijven hier op Urk maar ook van buiten ons dorp is het ons gegund om dit mooie werk te mogen doen. Ook heel veel dank aan al de mensen die ons de spullen geven voor een transport.

Hulp is en blijft nodig....helaas ook nog voor 2017.

''Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen''

 

Vooruitblik op 2017:

*Voor 2017 hebben wij weer de nodige plannen, zo zal ons eerste transport zaterdag 15 april vertrekken naar Roemenie. Een jubileum want het zal ons 15e transport zijn, zij het een volle vracht dan wel een deel transport.

*de 24h post van Babadag

*basisschool en peuterschool van Babadag

*de gezinnen die wij al vele jaren helpen

*het bieden van gezondheidszorg voor bejaarde mensen

*een inloophuis voor naschoolse opvang en het bieden van opvang voor alleenstaanden en bejaarden. Een plek waar men op gezette tijden binnen kan lopen voor een kop koffie, een gesprek en/of ontspannende activiteiten. Daarnaast is er de mogelijk om te douchen/wassen. en wordt er 1 maaltijd aangeboden.

   Om dit project  te kunnen laten slagen is het volgende nodig:

  * een pand in Babadag met voldoende ruimte o.a  groepsruimte, keuken, douche , werkplaats

  * bouwkundige materialen

  * inrichting kan vanuit de transporten gedaan worden

  * financiele middelen om maaltijden te verstrekken, personeelskosten